Opäť prichádza pestrá Slovesná jar – 4 až 6. júna 2024 – v Martine

30.05.2024 09:51

Stane sa tak už po päťdesiaty ôsmykrát (!), tentoraz sa celé dianie udeje pod podtitulom Spojenie (s) literatúrou. Je zákonité, že každé takéto dlhodobo „fungujúce“ podujatie má svoju históriu a takpovediac množstvo rodinných príbehov na stránkach obsažnej kroniky svojho života. Skôr ako zalistujeme medzi staršími stránkami tejto (nielen) literárnej udalosti, spomenieme aspoň dva mladšie míľniky, unikáty. Bol to totiž práve Slovesná jar v roku 1968, ktorá predstavovala jedno z posledných slobodných kultúrnych nadýchnutí sa a nezávislý tvorivý priestor predtým, než ho v bývalom Česko-Slovensku „pridusila“ a obsadila invázia vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Ešte oveľa mladší je pozitívny unikát z nedávnych čias, na ktoré si dobre pamätáme všetci. Keď bola výrazne utlmená celá spoločnosť vo všetkých prejavoch aj kultúrneho života a možností takéhoto vyžitia. V rokoch 2020 – 2021, počas vyčíňania covidovej pandémie, patrilo toto tradičné viacdňové stretnutie medzi neveľkú hŕstku domácich podujatí, ktoré neboli zrušené. Hlbšie k rodnému listu a začiatkom. Je dobré si uvedomiť, že Slovesná jar vznikla pôvodne ako súčasť Martinských kultúrnych slávností, nadväzujúcich na tradíciu matičných augustových zhromaždení už v 19. storočí. Vývoj si však žiadal zmeny a tak čoskoro bola transformovaná do samostatného podujatia, ktoré si v časoch najväčšej slávy získalo obdivuhodne široké divácke zázemie a zaradilo sa medzi najpopulárnejšie kultúrne podujatia na Slovensku.

Organizátori Slovesnej jari 2024 – najstaršieho literárneho festivalu na Slovensku – opätovne pripravili pre priateľov dobrej umeleckej spisby a spríbuznených kumštov zaujímavý multižánrový program, ktorý je zmysluplne adresovaný všetkým vekovým kategóriám. Popri takpovediac klasických stretnutiach s básnikmi a prozaikmi, nebudú chýbať prezentácie najnovších knižných titulov, umelecký prednes, scénické čítanie, programy pre začínajúcich tvorcov i najmladších čitateľov, slávnostné vyhodnotenie celoslovenských literárnych súťaží (Paulinyho Turiec, Matičná esej). Matičiari pripravili odbornú prednášku Jazyková komunikácia a tvorba zmysluplného textu; literárno-hudobné pásmo Netrápte nás trápnosťami a vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Matičná esej. Osobitnú kategóriu programovej skladby festivalu predstavuje pripomenutie si jubileí básnikov a spisovateľov (Hana Zelinová, Alžbeta Göllnerová-Gwerková, Jozef Urban), reflexie výročí udalostí (80. výročie SNP pútavým pásmom Mladí vo večnosti; 30. výročie prijatia Zákona NR SR o Martine ako centre národnej kultúry Slovákov zaujímavou prezentáciou Turiec a Martin v literatúre), odborný seminár, vernisáž výstavy, hudobné koncerty...                                                                    

Konkrétnejšia pozvánka na popoludnie „najhustejšieho“ dňa, ktorým je štvrtok 6. júna – mimochodom deň, kedy sa v Turčianskom sv. Martine v roku 1861 konalo slávne Memorandum. Aj tohto roku si účastníci festivalu tento dôležitý míľnik našej histórie pripomenú položením vencov o 13. hodine v rámci programu Rodný list Slovenskej republiky na Memorandovom námestí do Martina. V už spomínanej knižnici sa bude od 14. hodiny spomínať na nedožité šesťdesiatiny básnika a textára Jozefa Urbana (príde autor knihy aj spoluautor scenára filmu o ňom Ondrej Kalamár). O 16, 30 hodine zavítajú na galaprogram so svojimi najnovšími knihami Zuzana Kuglerová, Roman Brat, Ján Tazberík, Jozef Banáš...

Celkovo sa v Martine a vo Vrútkach uskutoční pätnásť samostatných programových blokov. Vstup na všetky podujatia je zdarma. (Celý program nájdete na webovej stránke SSS.) Všetci to dobre vieme – bez spolupráce to nejde. Hlavným organizátorom 58. ročníka Slovesnej jari je Spolok slovenských spisovateľov, jeho partnermi sú  Matica slovenská, Neografia, a. s., Kultúrna scéna, o. z. Step Art,  Živena – spolok slovenských žien, Turčianska knižnica, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Gymnázium Jozefa Lettricha (v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja), Rada národnej kultúry v Martine a Mesto Vrútky. Podujatie z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia a Mesto Martin.  

Srdečne vás všetkých, priaznivci dobrého literárneho slova a diania okolo neho, pozývame na tradičný literárny festival plný chutí, vôní, farieb a kvalitného umeleckého slova v mnohorakých podobách.

Text a foto: Igor Válek