Slovenský festival poézie Beniakove Chynorany 2015

19.12.2015 16:29

V dňoch 4. až 6.decembra 2015 sa v Chynoranoch stretli recitátori a priaznivci poézie z celého Slovenska na XXII. ročníku Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

Táto najznámejšia a najvýznamnejšia chynorianska kultúrna udalosť, zrealizovaná v spolupráci viacerých miestnych i mimochynorianskych inštitúcii pod vedením Občianskeho združenia Beniakove Chynorany, aj v tomto roku okrem recitačnej finálovej súťaže zahŕňala viaceré sprievodné podujatia. Festival sa začal už v piatok spomienkovým večerom k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, ktorý pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci so Základnou školou Valentína Beniaka s MŠ Chynorany, pobočkou Základnej umeleckej školy v Chynoranoch a miestnym speváckym zborom Benetky. V ich podaní zazneli národné piesne. Žiačky základnej školy predviedli zdramatizovanú báseň štúrovca Janka Kráľa Kríž a čiapka, ocenenú v celoslovenskej súťaži Hviezdoslavov Kubín a žiačky ZUŠ spestrili program viacerými klavírnymi skladbami.

Zážitkom pre účastníkov spomienkového večera boli vystúpenia matičných hostí. Stanislav Bajaník svojou prednáškou Stopy Ľ. Štúra vo svete, založenou na dlhoročnej skúsenosti z matičnej práce medzi zahraničnými Slovákmi, poskytol informácie o úcte k Štúrovej činnosti, o sile a vplyve jeho pamiatky na udržiavanie národného povedomia niekoľkých generácií Slovákov žijúcich v bližšej či vzdialenejšej cudzine i v zámorí.

A potlesk neutíchal po recitáciách básní Valentína Beniaka a Milana Rúfusa v podaní herca, recitátora a v súčasnosti aj významného predstaviteľa Matice slovenskej, Jozefa Šimonoviča. Bolo veľkým potešením pre prítomných počuť naživo jeho prednes, väčšine z nich známy iba z rozhlasových a televíznych prenosov alebo z nahrávok na zvukových nosičoch. Spolu s účastníkmi slávnostného večera sa mohli o jeho majstrovstve presvedčiť i účastníci nedeľnej svätej omše v nedeľu 6. decembra, obetovanej za účastníkov festivalu.

Súčasťou spomienkového večera bolo otvorenie výstavy obrazov známeho slovenského maliara a pedagóga Jozefa Jelenáka, ktorého sa umelec osobne zúčastnil.

XXII. ročník festivalu poézie Beniakove Chynorany oficiálne otvorili starostka obce Chynorany Mária Lachkovičová a predsedníčka Občianskeho združenie Beniakove Chynorany Denisa Horváthová. Finálová súťaž v prednese poézie sa konala v peknom prostredí v sále Slovanského múzea A.S. Puškina v Brodzanoch. Do záverečnej časti festivalu sa kvalifikovalo 26 recitátorov v 3 kategóriách, a to na základe výsledkov krajských kôl uskutočnených v Modre, Topoľčanoch, Banskej Bystrici, Ružomberku a Košiciach. Spolu sa ich zúčastnilo viac ako sto recitátorov. Je potešujúce, že sa na výberových kolách v porovnaní s minulými ročníkmi zvýšil počet recitátorov najmä z radov mladej generácie.

V sobotu popoludní po ukončení prednesov si účastníci festivalu prehliadli chynoriansky adventný jarmok a pozreli si priestory Pamätnej izby Valentína Beniaka a miestneho etnografického múzea. Večer ich v Katolíckom dome v Chynoranoch čakali dva programy –hudobný, v podaní charizmatického Martina Geišberga a komediálny „Jánošík dnes“ v prevedení členov chynorianskeho klubu Jednoty dôchodcov.

V nedeľu pokračoval program festivalu hodnotiacim seminárom a v popoludňajších hodinách slávnostným vyhlásením výsledkov. Víťazmi jednotlivých kategórií súťaže v umeleckom prednese XXII. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany sa stali:

 

I. kategória ( do 15 rokov) – Linda SCHUCHMANNOVÁ, Komárno

II. kategória (do 20 rokov) – Frederika KAŠIAROVÁ, Dačov Lom

III. kategória( nad 20 rokov) – Marián GAJDOŠ, Chynorany

 

Individuálne ceny:

Cena starostky obce Chynorany za najlepší prednes básne Valentína Beniaka

Radka SOĽÁROVÁ, Košice

Cena za objavnú dramaturgiu a invenčnú interpretáciu

Marián GAJDOŠ, Chynorany

Cena Andreja Zábredského za najlepší prednes slovenskej klasiky

Kristína JEŽOVÁ, Chynorany

Príhovormi XXII. ročník festivalu ukončili predseda odbornej poroty Richard Veselý, člen výboru Matice slovenskej a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Prievidzi Vlastimil Uhlár a predsedníčka OZ Beniakove Chynorany Denisa Horváthová. Ocenili vysokú úroveň prednesu finalistov súťaže, priateľskú a milú atmosféru na všetkých podujatiach festivalu, poďakovali organizátorom a všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii podujatia za ich úsilie a starostlivosť počas celého tohtoročného festivalu.

JOZEF VACVAL