Slovensko-české literárne mosty 2017

25.05.2017 13:04

 Spolok slovenských spisovateľov a Obec spisovateľov Českej republiky realizujú v roku 2017 projekt Slovensko-české literárne mosty. Jeho zámerom je prehlbovanie vzájomnej spolupráce a poznávania národných literatúr a kultúr.

 

Zástupcovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a Obce spisovateľov Českej republiky (OSČR) sa v rámci projektu stretli na Ostravskom knižnom veľtrhu 3. marca 2017,  v Maherovej knihovne v Brne 6. mája a v Moravskej zemskej knihovne v Brne  7. 5. 2017. Počas stretnutí rokovali o spoločných projektoch zameraných na rozvíjane spolupráce medzi slovenskými a českými spisovateľmi. Na rokovaniach sa zúčastnili za slovenskú stranu Miroslav Bielik, predseda SSS, Peter Mišák, podpredseda SSS, členovia SSS Miroslav Demák a Ondrej Nagaj. Za českú stranu Tomáš Magnusek, predseda OSČR, a Lydie Romanská, podpredsedníčka OSČR. Prítomní boli aj ďalší členovia oboch spisovateľských združení. Zámerom stretnutí bola príprava spoločných podujatí a osobitne príprava spoločnej antológie poézie z tvorby súčasných slovenských a českých básnikov. Nateraz ostatné pracovné stretnutie, naplánované na 20. 8. – 22. 8. 2017, sa uskutočnilo v Hereckom múzeu Viktorka v českých Ratibiřiciach, ktoré sú časťou obce Česká Kamenice. Za SSS sa na ňom zúčastnil jeho predseda Miroslav Bielik, čestný predseda Jaroslav Rezník a tajomník Štefan Cifra. Za OSČR jej predseda Tomáš Magnusek, a podpredsedníčka Lydie Romanská. Zámerom stretnutia bola príprava spoločných podujatí a osobitne spoločnej antológie poézie z tvorby súčasných slovenských a českých básnikov. Zúčastnené strany dohodli záväzné termíny jej prípravy a realizácie do koca roku 2017 a v roku 2018.

Podujatia, ktorých súčasťou boli aj besedy členov SSS a OSČR s čitateľmi, podľa ich účastníkov i besedujúcich prispeli nielen k intenzívnejšiemu prehlbovaniu literárnych a kultúrnych vzťahov medzi oboma stavovskými združeniami, ale aj k vzájomnému spoznávaniu oboch národných literatúr a kultúr, pôsobiacich v podmienkach samostatných republík, a ich tvrocov – súčasných slovenských a českých spisovateľov.

Hlavný partner podujatí v rámci projektu Slovensko-české literárne mosty bol Fond na podporu umenia, ktorý poskytol finančné prostriedky v rámci realizácie medzinárodnej prezentácie a medzinárodnej mobility.

-red-

 

(aktualizované: 16. 9. 2017)