Slovenskí spisovatelia z Dolnej zeme na Bibliotéke

20.11.2013 09:27

Na tohtoročnú 21. Bibliotéku zavítali do Bratislavy aj slovenskí spisovatelia žijúci mimo územia SR. V stánku Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku (Nadlak v Rumunsku) boli v dňoch 14. – 17. novembra prezentované diela slovenských autorov zo Srbska, Rumunska i Maďarska. Na pódiách veľtrhu boli predstavené tak vydavateľstvá a slovenské organizácie na Dolnej zemi (okrem uvedenej Spoločnosti Matica slovenská v Srbsku a jej záslužné vydanie antológie poetiek zo Srbska, Rumunska, Maďarska a zo Slovenska Plášť bohyne, Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci), ako aj významní autori: Dalimír Hajko, Etela Farkašová (s prekladom jej knihy Káva s Bachom, čaj so Chopinom do srbčiny), literárny kritik profesor Samuel Boldocký, Viera Benková,  Martin Prebudila  a ďalší. Význam prezentácií zvýšili vystúpenia predsedníčky MSS Kataríny Melegovej – Melichovej, riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka, predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku prof. Ivana M. Ambruša a tajomníka DZSČ v Rumunsku Pavla Hlásnika.

Predseda SSS Miroslav Bielik v prítomnosti čestného predsedu J. Rezníka a tajomníka J. Tazberíka prijal počas Bibliotéky 15. 11. na sekretariáte Spolku významných slovenských spisovateľov zo Srbska, členov SSS Vieru Benkovú, Martina Prebudila, Vladimíra Valentíka a literárneho kritika i historika profesora Samuela Boldockého, prítomný bol aj pracovník SVC Andrej Meleg a Monika Necpalová. Počas stretnutia sa spresňovali zámery SSS vo vydavateľskej spolupráci s SVC a programy v nadväznosti na zmluvu o spolupráci medzi Združením spisovateľov Srbska a SSS.

Časť hostí z Vojvodiny zavítala 16. a 17. 11 spolu s predsedom SSS na besedy i mimo Bratislavy. V mikroregióne Kľakovská dolina pri Žarnovici boli na podujatí v centrálnej ZŠ a MŠ v Župkove , kde sa stretli s veľkým počtom žiakov, obyvateľov a predstaviteľov obcí so starostlivým hostiteľom poslancom BBSK, predsedom mikroregiónu a starostom obce Ing. Jánom Tomášom a s riaditeľkou školy Mgr. Ivetou Tomášovou a celým pedagogickým zborom. S veľkým záujmom sa stretlo vystúpenie predsedníčky MSS Kataríny Melegovej – Melichovej, Viery Benkovej a profesora Samuela Boldockého. S M. Bielikom zavítali aj do obcí Kľak a Ostrý Grúň, kde ich prijala starostka Jana Angletová aj v súvislosti s prípravou seminára SNP v literatúre – nové náhľady, ktorý pripravuje SSS spolu s Múzeom SNP a UMB B. Bystrica na budúci rok aj s výjazdom do Kľakovskej doliny.

 

 

                                                                                                                                                                                                  M. Bielik