Slovenskí spisovatelia na Dňoch slovenskej kultúry na juhu Čiech

26.02.2020 08:58

21. ročník Dní slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach

Historický vývoj žičil tomu, že slovenská a česká kultúra sú si veľmi blízke, a inak to nie je ani v súčasnosti. Túto blízkosť aj po vzniku samostatných štátov potvrdzujú viaceré kultúrne a spoločenské podujatia na oboch brehoch rieky Moravy. Jedným z nich je už 21. ročník Dní slovenskej kultúry v Českých Budějoviciach, ktoré sa tentoraz konali 14. – 23. 2. 2020. O širokospektrálnosti podujatia svedčí aj skutočnosť, že na jeho organizovaní sa zúčastňujú napríklad Slovenský inštitút v Prahe, Slovensko-český klub Praha, Klub slovenských dotyků České Budějovice, Spolok slovenských spisovateľov (SSS), Svetové združenie Slovákov v zahraničí, ČRO České Budějovice, Obec jihočeských spisovatelů...

Spisovateľské stretnutie v neformálnej a tvorivej atmosfére,
zľava Vladimír Skalský, Igor Válek a Pavel Tomašovič
Foto: archív mesta České Budějovice

Viac o tom povedal jeden z hlavných spoluorganizátorov Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, spisovateľ aj člen SSS: „Slovensko-český klub koordinuje sieť Dní slovenskej kultúry v rozličných českých a moravských mestách. Myšlienka sa zrodila v Moravskej Třebovej, hneď ako druhé sa pridali České Budejovice, kde je dnes festival najväčší. Odpoveď je jednoduchá – bol záujem. Najprv sa nám ozvala miestna aktívna slovenská učiteľka Mária Klierová. Objednali sme sa s ňou na radnici a už to išlo. Určite zohráva rolu aj partnerský vzťah s Nitrou, či fakt, že na juhu Čiech žije veľa Slovákov. Najväčšia vďaka za dni v tejto juhočeskej metropole patrí štatutárnemu mestu České Budějovice, jeho starostom a vedúcej odboru kultúry, ktorá sa podujatiu venuje už mnoho rokov, pani Ive Sedlákovej. Okrem už spomínaného mesta, Slovensko- českého klubu, a Klubu slovenských dotykov v Českých Budejoviciach sa do organizácie festivalu zapojil aj Slovenský inštitút v Prahe a celý cyklus podporuje aj české ministerstvo kultúry a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.“

V piatok 14. februára otvorila vernisáž výstavy výtvarníka Petra Hargaša Farby môjho života. Potom sa konalo stretnutie slovenských a českých spisovateľov združených v Jihočeském klubu Obce spisovateľov. Slovenskú literatúru a SSS zastupovali Pavol Tomašovič a Igor Válek. Okrem toho, že obaja sú aktívni spisovatelia a publicisti, prvý je tajomníkom trnavskej odbočky a druhý žilinskej odbočky SSS. Práve z tohto faktu pramenila veľká časť tvorivého dialógu spisovateľov, ktorý sa navzájom informovali nielen o výsledkoch práce, ale aj o možnostiach spolupráce pri organizovaní literárnych podujatí, vydávaní slovenskej literatúry v Čechách a českej na Slovensku, no aj v podobe dvojjazyčných kníh a antológií. Alebo na stránkach Literárneho týždenníka na Slovensku a Literárního fóra v Čechách. Zazneli aj viaceré návrhy, z českej strany hlavne od H. Hosnedlovej, F. Niedla a M. Tota. Z bohatého programu spomenieme aspoň, že Mestské divadlo Trenčín priviezlo Gogoľovu Ženbu, Divadlo Komediograf hru Manželstvo v kocke. Fotografickú tvorbu zastupovala výstava Zuzany Pustaiovej Flashback, s kolekciou šperkov sa predstavila návrhárka Eva Hegedüsová, nechýbal film, ĽH bratov Wimmerovcov, slovenská svätá omša.