Slovenskej spisovateľke Viere Benkovej odovzdali Cenu za životné dielo Združenia spisovateľov Srbska

16.11.2015 20:44

Prvá Slovenka, ktorá v Združení spisovateľov Srbska (Udruženje književnika Srbije), najstaršej a najväčšej literárnej organizácii v krajine, získala ocenenie za celoživotné dielo, je známa spisovateľka VIERA BENKOVÁ (1939) z Báčskeho Petrovca.

Na riadnom zhromaždení Združenie spisovateľov Srbska (ZSS) v sobotu 14. novembra 2015 si spisovatelia pripomenuli 110. výročie pôsobenia tejto organizácie. V úvodnom príhovore slávnostnej časti zasadnutia predseda ZSS Radomir Andrić spomenul zakladateľov združenia, jeho predchodcov a prítomní spisovatelia venovali minútku ticha tridsiatim členom, ktorí umreli v ostatnom roku.

Viera Benková pri preberaní Ceny za životné dielo

ZSS poctilo Cenou za životné dielo päť laureátov, medzi ktorými bola aj Viera Benková, členka ZSS od roku 1966. Keď z rúk predsedu R. Andrića prevzala plaketu, poďakovala, že si všímali jej prácu a navrhli ju pre toto významné ocenenie. Pritom vyzdvihla dlhodobé priateľské styky medzi srbskými a slovenskými spisovateľmi a význam vzájomného prekladania a spoznávania týchto literatúr. Cenu za celoživotné dielo dostali aj ďalší významní spisovatelia v Srbsku – Slavco Almăjan, Velizar Bošković, Pavle Kovačević a Dragoljub Stojadinović. ZSS pri tejto príležitosti udelilo aj Plakety Simu Matavulja. Získali ich spisovatelia Danica Dodićová, Srba Đorđević, Dušan Ivanić, Rajko Petrov Nogo a Radenko Popović. V súťaži o Cenu Milana Rakića za najlepšiu knihu poézie v roku 2014 uznanie dostali Milisav Milenković za zbierku Odisej se nije vratio a Ivanka Radmanovićová za knihu Rajski kavez.

JAROSLAV ČIEP, Báčsky Petrovec, Srbsko

Foto: autor

Traja z laureátov na zhromaždení Združenia spisovateľov Srbska. Vpravo Viera Benková