SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA A SPOLKY (archívy)

28.09.2014 22:49

SRBSKO

Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko) 

Slovenské vydavateľské centrum vzniklo 31. 8. 2007 vyčlenením a osamostatnením vydavateľskej činnosti z tlačiarne Kultúra v Báčskom Petrovci, ktorá je tradičným vydavateľom a tlačiarom slovenských kníh, časopisov a novín od svojho založenia roku 1919. Slovenské vydavateľské centrum nadväzuje na tradície prvého vydavateľského podniku slovenskej literatúry na území dnešného Srbska – Juhoslovenského nakladateľského spolku , ktorý vznikol 10. jánuara 1920 ako účastinárska spoločnosť. Vydáva 15 – 20 slovenských kníh ročne. Od druhej polovice roka 2007 vydalo až do konca októbra 2010 vydalo až 60 kníh v niekolkých edíciach. Okrem kníh Slovenské vydavateľské centrum vydáva aj periodickú tlač: tri slovenské mesačníky – časopis pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenský magazín Rovina a časopis pre deti Zornička – a ročenku Národný kalendár.
Adresa: Slovenské vydavateľské centrum, s. r. o., XIV. VÚSB 4-6, 21470 Báčsky Petrovec, Republika Srbsko
Kontakty: Vladimír Valentík, riaditeľ SVC
Tel/fax: +381-(0)21-780-159
E-mail: svcentrum@stcable.rs
Andrej Meleg, obchodník a distributér časopisov a kníh
Tel.: +381-(0)64-41-84-359
Kontakty (časopisy): Ján Hlaváč, šéfredaktor časopisu Rovina, Pavel Matúch, redaktor časopisu Zornička, Doc. Dr. Adam Svetlík, šéfredaktor mesačníka Nový život
Interenet: www.svcentrum.com
(In:Slovenské vydavateľské centrum. Dostupné na internete: :www.slovackizavod.org.rs/izdavastvo/slovacki-izdavacki-centar; www.svcentrum.com)