10. a 11. 11. – Slovenská krajanská literatúra na Bibliotéke 2016 – POZÝVAME

09.11.2016 10:08

V rámci prezentácie slovenskej krajanskej literatúry na Bibliotéke 2016, ktorá sa koná v dňoch 10. až 13. 11. t. r. v bratislavskej Inchebe Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivan Krasko (Rumunsko) uvedie v Programovom centre 2 viaceré podujatia:

* Štvrtok 10. 11. – od 15.00 do 16.00 hod.Slovenské múzy v Maďarsku – prezentácia krásnej literatúry Slovákov v Maďarsku a od 16.00 do 17.00 hod.Výber z nových knižných titulov Slovákov v Maďarskuprezentáciu odborných publikácií; oba programy za účasti predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbety Hollerovej-Račkovej a niektorých autorov bude moderovať Mária Katarína Hrkľová; od 17.00 do 18.00 hod.Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko) – prezentácia vydavateľskej produkcie a vybraných noviniek za prítomnosti riaditeľa SVC Vladimíra Valentíka.

* Piatok 11. 10. – od 15.00 do 16.00 hod.Matica slovenská v Srbsku (MSS) – Prezentácia vydavateľskej produkcie MSS, za prítomnosti jej predsedníčky Kataríny Melegovej-Melichovej a prezentácia antológie esejí slovenských autoriek z materskej krajiny a Dolnej zeme Eseje, ktorú zostavili VIERA BENKOVÁ a ETELA FARKAŠOVÁ, za prítomnosti niektorých autoriek; knihu bude prezentovať Hana Košková, moderuje Mária Katarína Hrkľová; od 16.00 do 18.00 hod.Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku (Rumunsko) Prezentácia vydavateľskej produkcie, za prítomnosti predsedu Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, básnika Ivana Miroslava Ambruša, a to vedeckej monografie prof. PhDr. LADISLAVA LENOVSKÉHO, PhD. Naši vo svete 1 – Slováci južne od hranice Slovenska za účasti autora, ktorú bude prezentovať M. Babiak, a vedeckej monografie doc. PhDr. MICHALA BABIAKA, PhD., Tradícia a identita, takisto za účasti autora, ktorú bude prezentovať doc. PhDr. Etela Farkašová, PhD.; podujatia moderuje: Mária Katarína Hrkľová.

 

-red-

 

(Uverejnené: 10. 11. 2016)