Skončil sa XXI. ročník Literárnej Banskej Bystrice

04.04.2017 13:57

Festival venovaný pamiatke básnika Mikuláša Kováča načal už tretiu desiatku, ten aktuálny sa konal v poslednom marcovom týždni (27. – 31. 3. 2017). Svedčí to o jeho pevnom mieste v kultúrnom kalendári mesta pod Urpínom, ale aj o dôslednosti jeho organizátorov. Medzi tých stálych patria Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, trenčianska odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Informačné centrum mladých –Junior centrum voľného času, Fakulta dramatických umení Akadémie umení, Gymnázium Mikuláša Kováča, k nim sa tohto roku po prvýkrát pridalo Občianske združenie Záhrada so zaujímavou produkciou.

Prirodzene, časť programu je vždy venovaná Mikulášovi Kováčovi. Na svojho otca si v prostredí školákov spomínala jeho dcéra Danka, otváracie podujatie v Literárnom a hudobnom múzeu patrilo zasa básnikovej poézii v literárnom pásme Všetci ste v mojom srdci prítomní. Po spomienkach na svojho básnického priateľa v podaní Juraja Sarvaša nasledovali verše vydané až po básnikovej smrti. Časť z nich spracovala scenáristka a režisérka Lucia Rakúsová do zaujímavého tvaru so študentmi herectva Akadémie umení.

Po názvom Kováčova Bystrica sa skrýva celoslovenská amatérska umelecká súťaž v interpretácii poézie a prózy a vo vlastnej literárnej tvorbe. V jej 13. ročníku excelovali tentoraz banskobystrickí laureáti Erika Balážiková (Katolícke gymnázium Š. Moysesa) a Richard Zliechovský (Stredná odborná škola informačných technológii).

Priestor vo festivalom programe dostali aj regionálni autori – básnik Miroslav Bartoš z Turčianskych Teplíc, poetka a autorka próz pre deti a mládež Marta Hlušíková z Rimavskej Soboty. Banskobystričan Miroslav Kapusta sa po piatich básnických zbierkach tentoraz predstavil s novou knihou humorne ladených krátkych próz Štepený čertom. Literárne zoskupenie Generácia NULA sa prezentovalo v zložení Marcel Páleš, Peter Papšo, Ľudo Majer, Pavol Korba pred študentmi Gymnázia Mikuláša Kováča. Okrem toho ďalší adepti literárnej múzy dostávajú tradične príležitosť v rámci Burzy literárnych talentov.

OZ Záhrada prispelo do programu inscenovanou prednáškou Činorodý, výrečný a inšpiratívny Peter Karvaš v rodnom dome spisovateľa – Skuteckého vile, kreatívny vhľad do života a diela spisovateľa priniesli dramaturg Milan Zvada a študent herectva Samuel Gáfrik. Toto občianske združenie ponúklo aj divadelnú produkciu – grotesknú feériu pre dvoch hercov a kúzla v podaní bratislavského divadla Ticho a spol. – Déjavu od Miloša a Viki Janouškovcov.

Záver festivalu v piatok večer 31. marca patril Noci s Andersenom, ktorú v dvoch svojich pobočkách pripravila Verejná knižnica Mikuláša Kováča.

Obohatením ponuky bola aj reprezentatívna výstava Cesty Vincenta Šikulu inštalovaná v priestoroch ŠVK, ktorú k výročiu významného spisovateľa pripravila Anna Šikulová. Organizátori festivalu si znovu potvrdili, že zaujímavé stretnutia s literatúrou v rozličných podobách si vždy nájdu svojich návštevníkov. Aj preto sa s nádejou pozerajú do budúcich rokov.

JANA BORGUĽOVÁ