Skalica privítala zástupcov SSS

05.03.2015 19:01

Na Skalicu sa 4. marca t. r., v deň 100. výročia narodenia významného slovenského básnika, pedagóga a prekladateľa Pavla Bunčáka, usmialo také žiarivé slnko, akoby predčasne nadišiel prvý jarný deň. Mesto navštívila 12-členná delegácia Spolku slovenských spisovateľov. Na pôde historickej radnice kedysi kráľovského mesta spisovateľov privítal primátor mesta Ľudovít Barát za prítomnosti riaditeliek Záhorského múzea Viery Drahošovej a Mestskej knižnice Ľubice Rozborilovej. Za prijatie a pripravený program poďakoval predseda SSS M. Bielik i spisovateľ, publicista a skalický rodáka Pavol Dinka, člena predstavenstva, ktorý podujatie s domácimi organizátormi pripravil. Hostí Skaličania ponúkli aj pohárikom známeho Skalického rubína a skalickým trdelníkom, ktorý ako prvý zo Slovenska Európska komisia zahrnula do registra výrobkov s chráneným označením pôvodu a chránených zemepisných označení. Na prijatí sa zúčastnila aj dcéra básnika Milica Lustigová, rodená Bunčáková, a nechýbali na ňom ani skalickí literárni kolegovia hostí – spisovateľka Eva Fordinálová a spisovatelia Jozef Špaček a Miroslav Brück.

Účastníci kladenia vencov k pamätnej tabuli Pavla Bunčáka na budove Mestskej knižnice v Gvadániho kúrii v Skalici. Zľava: skalický spisovateľ, prozaik, recenzent a pedagóg J. Špaček, tajomník SSS, básnik, kulturológ a estetik J. Tazberík, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici V. Drahošová, prozaik J. Balco, dcéra P. Bunčáka M. Lustigová, rodená Bunčáková, podpredseda SSS, básnik P. Mišák, literárna vedkyňa E. Fordinálová, básnik J. Zavarský, riaditeľ VSS, publicista R. Michelko, spisovateľ, právnik A. Blaha, skalický spisovateľ, básnik a prozaik M. Brück, publicista a autor literatúry faktu J. Čomaj, primátor Skalice Ľ. Barát, spisovateľ a publicista P. Dinka, čestný predseda SSS, básnik, autor literatúry faktu a detskej poézie J. Rezník a predseda SSS, básnik M. Bielik

Na úvod bohatého programu za účasti zástupcov SSS Ľ. Barát, M. Bielik a P. Dinka umiestnili veniec k pamätnej tabuli básnika na budove Mestskej knižnice, ktorá sídli v Gvadániho kúrii. Pri nej predniesol svoju báseň venovanú P. Bunčákovi Jozef Zavarský, básnik a prekladateľ a takisto člen Predstavenstva SSS. Účastníci spomienky si v sprievode riaditeľky knižnice prezreli jej výpožičné i kancelárske priestory, v ktorých v detstve býval s rodičmi Pavol Bunčák. Predseda a tajomník SSS M. Bielik a J. Tazberík s P. Dinkom položili veniec aj k pamätnej tabuli Františka Víťazoslava Sasinka, umiestnenej na kaplnke sv. Anny na hlavnom skalickom námestí, ktoré je unikátne svojím trojuholníkovým pôdorysom. Nasledovala návšteva Záhorského múzea v Skalici, kde spisovateľov riaditeľka múzea zoznámila s históriou, expozíciami a činnosťou múzea, s pripravovanými podujatiami k výročiu Pavla Bunčáka i v rámci Roka Ľudovíta Štúra. Hostia si so záujmom prezreli aj novú 1 200 stranovú, sedem kilogramov vážiacu monografiu mesta Skalica, ktorú spracovalo a vydalo pre mesto múzeum. Šéfredaktor Literárneho týždenníka Štefan Cifra ocenil Záhorským múzeom dve desaťročia vydávaný vlastivedný časopis Záhorie, ktorý sa umiestnil v celoštátnej súťaži Miestne noviny 2011 na 1. mieste v kategórii kultúrno-historických časopisov. Na záver programu zástupcovia SSS so skalickými spisovateľskými kolegami navštívili aj „búdu“ Pavla Bunčáka, v ktorej kedysi básnik s manželkou a deťmi trávil voľný čas, vlastnoručne dorábal víno, vrátane známeho Skalického rubína, a písal poéziu. Návšteva Skalice potvrdila, že Skaličania majú literatúru, kultúru i jej tvorcov v úcte, čo okrem iného dokladajú aj viaceré pamätné tabule skalických osobností a ulice mesta pomenované podľa významných skalických rodákov.

Foto: Štefan Cifra