Šedý, Jozef

08.09.2014 04:33

Jozef Šedý (Schedy) (* 10. 2. 1750 Skalica – † 21. 9. 1829 Nitra), cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, bernolákovec, mecén  – 185. VÝROČIE ÚMRTIA.

Gymnaziálne štúdium absolvoval v rodisku, Komárne, Ostrihome a v Nitre, kde pokračoval v štúdiu filozofie (od roku 1769). Teológiu ukončil v Trnave, kde ho roku vysvätili za kňaza (1774). Po vysviacke prednášal cirkevné dejiny v nitrianskom teologickom seminári (od 1774). Od roku 1778 pôsobil ako farár v Diviakoch, neskôr vo Vesteniciach a v Bošanoch. Bol nitrianskym kanonikom (1792), rektorom seminára v Nitre (1800) a riaditeľom tamojšieho biskupského gymnázia (1801 – 1826). Dosiahol hodnosť veľprepošta a titulárneho biskupa pristinského (1824). Ako bošanský farár, dekan bol horlivým členom Slovenského učeného tovarišstva (1793 – 95) a známy ako aktívny podporovateľ slovenskej tlače, štedrý mecén a zakladateľ dobročinných spolkov. Na gymnaziálnych štúdiách i v nitrianskom seminári (1805 – 1811) podporoval svojho synovca Fraňa Madvu, Skaličana, neskôr katolíckeho kňaza, významného diagnostika a známeho ľudového liečiteľa. Vďaka štipendiu z jeho základiny (pričinením svojho krstného otca F. Matušku dostal z nej 60 zlatých) študoval na skalickom gymnáziu aj František Víťazoslav Sasinek, skalický rodák, neskôr kapucínsky kňaz, významný slovenský historik, tajomník Matice slovenskej. Pomocou štipendií z jeho základín vyštudovali na skalickom a nitrianskom gymnáziu viacerí študenti. (Na skalickom gymnáziu z jeho základiny ročne dostávali štipendium štyria žiaci.)

Literatúra:
Jozef Šedý (Schedy) – Bernolákovci zo severného Záhoria Štefan Papp [online]. In: Záhorie, č. 3/2004. [Citované 5. 9. 2014.] Interenet: .