S pocitom obdivu a úcty

16.09.2020 14:01

S pocitom obdivu a úcty...

16.09.2020 14:01

SERGEJ MAKARA

V auguste som prijal pozvanie podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov básnika Petra Mišáka na stretnutie so spisovateľmi Liptovského Mikuláša, členmi Literárneho klubu M. Rázusa vo Vrbici. S P. Mišákom a básnikom Antonom Péterim, ktorí pricestovali z Ružomberka, sme sa zo stanice v L. Mikuláši spolu vydali taxíkom do Vrbice, kde nás už čakali Jozef Daník, básnik a recitátor (s manželkou), Štefan Packa, básnik a kolážista, Peter Vrlík, dramatik, autor literatúry pre mládež, a Ľubomír Kura, hudobník, člen Literárneho klubu M. Rázusa. Prítomní boli aj hostia: Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa v L. Mikuláši s manželkou a synom, prof. Dr. Jaroslav Uhel, ArtD., výtvarník, a Juraj Štefúň, vydavateľ Georg, Žilina. Po uvítaní nás domáci pohostili chutným spisovateľským guľášom s privítacím prípitkom.Viac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/s-pocitom-obdivu-a-ucty/

SERGEJ MAKARA
V auguste som prijal pozvanie podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov básnika Petra Mišáka na stretnutie so spisovateľmi Liptovského Mikuláša, členmi Literárneho klubu M. Rázusa vo Vrbici. S P. Mišákom a básnikom Antonom Péterim, ktorí pricestovali z Ružomberka, sme sa zo stanice v L. Mikuláši spolu vydali taxíkom do Vrbice, kde nás už čakali Jozef Daník, básnik a recitátor (s manželkou), Štefan Packa, básnik a kolážista, Peter Vrlík, dramatik, autor literatúry pre mládež, a Ľubomír Kura, hudobník, člen Literárneho klubu M. Rázusa. Prítomní boli aj hostia: Mgr. Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa v L. Mikuláši s manželkou a synom, prof. Dr. Jaroslav Uhel, ArtD., výtvarník, a Juraj Štefúň, vydavateľ Georg, Žilina. Po uvítaní nás domáci pohostili chutným spisovateľským guľášom s privítacím prípitkom. (ČÍTAŤ VIAC...)