Š. CIFRA: ČO S TAKÝM ČLOVEKOM? – V PIATOK 13. MARCA O 15. HOD. – POZÝVAME

11.03.2015 21:07

Spolok slovenských spisovateľov pozýva na ČÍTANIE z novej zbierky poézie Štefana Cifru Čo s takým človekom? v KNÍHKUPECTVE U BANDIHO na Medenej 17 v Bratislave v piatok 13. marca 2015 o 15. hod.

Úvodné slovo: literárny vedec prof. Vincent Šabík. Básne prednáša herec Matej Marušin. Spolutvorcovia zbierky – výtvarná koncepcia a návrh obálky: knižný grafik Jozef Gális, ilustrácie: maliarka a grafička Marta Anderly-Pavelková, maliar, grafik a knižný ilustrátor Martin Kellenberger, akademickí maliari Stanislav Harangozoó, Tomáš Krčméry, Jozef Porubčin, Emil Sedlák a grafik Jaroslav Koprda, jazyková redakcia: Ingrid Skalická. Hodnotitelia: Peter Jaroš, Štefan Moravčík, Vlastimil Kovalčík a Ivan Kolenič.

Vydavateľ: Spolok slovenských spisovateľov.