Ružomberská Trojruža opäť rozkvitla

03.07.2014 15:01

Literárna súťaž ružomberská Trojruža – vyhlásená mestom Ružomberok a zaštítená Ružomberskou mestskou knižnicou, Spolkom slovenských spisovateľov, Literárnym klubom ružomberských spisovateľov a Katolíckou univerzitou v Ružomberku – po vlaňajšom úvodnom a nad očakávanie úspešnom ročníku rozkvitla aj tohto roku. Stalo sa tak 29. mája v Aule Jána Pavla II. Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Jej lupene tvorili tri umelecké oblasti – poézia, próza a ilustrácia – vyhodnotené v troch vekových kategóriách: II. stupeň ZŠ + I. stupeň gymnázií okresu Ružomberok, starší žiaci ZUŠ + stredoškolská mládež okresu Ružomberok, II. cyklus ZUŠ + dospelí začínajúci autori pôsobiaci v okrese Ružomberok.

Pred súťažiacimi v tomto ročníku stáli vážne témy, ako sú – riešenie vzájomných vzťahov, vzťahy dospelých s deťmi, prežívanie voľnočasových aktivít, školské a pracovné prostredie, postoje k hodnotám či riešenie negatívnych spoločenkých javov (PC závislosti, drogy, šikanovanie).

V poézii sa stretlo 20, v próze 29 a v ilustrácii 51 súťažiacich. Porota v zložení PhDr. Peter Mišák, Mgr. art. Roman Rembovský a Ing. Milan Igor Chovan ocenila najhodnotnejšie práce:

V 1. kategórii poézie zvíťazila A. Bellová z Gymnázia sv. Andreja (prima), 2. miesto obsadila D. Smutniaková zo ZŠ Černová (9. roč.) a 3. miesto G. Kubeková zo ZŠ s MŠ Liptovské Revúce (8. roč.). Cenu poroty za poéziu získal F. Horváth zo ZŠ s MŠ Komjatná (5. roč.). Čestné uznania si odniesli: P. Bartánusová (ZŠ sv. Vincenta), P. Nosko (ZŠ sv. Vincenta), M. Knapíková (ZŠ sv. Vincenta), K. Hrušovská (ZŠ sv. Vincenta) a R. Kubernát (ZŠ s MŠ Komjatná).

V 2. kategórii poézie zvíťazila A. Šefčíková (ŠÚV Ružomberok), 2. miesto obsadila L. Saloňová (ŠÚV Ružomberok), 3. miesto potešilo K. Krajníkovú z Gymnázia sv. Andreja. Medzi dospelými začínajúcimi autormi dominovala M. Mikulková, za ňou sa umietnila R. Juríková, D. Straková a s čestným uznaním lanská víťazka M. Beňová.

V prozaických príspevkoch napriek vážnosti tém nechýbal ani humor, príbehy svedčili aj o citovosti stavajúcej sa na odpor proti zlu súčasného sveta, a tak ľahostajnosť k okoliu často pripisovaná mladým sa nepotvrdila. Medzi najmladšími získal 1. miesto B. Argaláš zo ZŠ sv. Vincenta (6. roč.), 2. miesto R. Mišková zo ZŠ Liptovské Revúce a 3. miesto E. Urbánková zo ZŠ Ľubochňa; cenu poroty získala N. Mráziková zo ZŠ Liptovské Revúce.

V 2. vekovej kategórii zvíťazila K. Beneková (ŠÚV Ružomberok), 2. miesto získala R. Frindtová (SZŠ M. T. Schererovej), 3. miesto R. Biarincová (ŠÚV Ružomberok). Medzi dospelými bodovala len Mgr. J. Štrbová z Černovej, ktorá získala cenu poroty.

V najpestrejšej oblasti ilustrácie zvíťazil M. Pacek (5. roč.), 2. miesto obsadila S. Kelčíková (8. roč.), o dve 3. miesta sa podelili M. Kováčiková (8. roč.) a N. Švajleninová (5. roč.). Zaujímavé bolo, že všetci výhercovia sú zo ZŠ Bystrická Ružomberok. V kategórii stredoškolskej mládeže dominanciu obhájili študenti Školy úžitkového výtvarníctva. Víťazkou sa stala L. Dunajová, druhý bol Jakub Knor a z 3. miesta sa tešila Alica Michalková (všetci traja tretiaci). V 3. kategórii cenu poroty získal D. Matula, študent pomaturitného štúdia ŠÚV v Ružomberku.

Finále patrilo maturantke Školy úžitkového výtvarníctva v Ružomberku – odevnej dizajnérke D. Kubiritovej, ktorá získala hlavnú cenu – Cenu Radky Berešíkovej za prozaický útvar Žltý bublifuk. Najvydarenejšie príspevky všetkých kategórií súťaže vyjdú, tak ako vlani, v samostatnom zborníku a niektoré aj v periodiku Literárneho klubu ružomberských spisovateľov – Rozhľady po kultúre a umení.

MILAN IGOR CHOVAN

Foto: Marián Mydlo