Ruže mojej duše

05.12.2014 07:21

Dňa 27. novembra 2014 sa v obradnej sieni Miestneho úradu v Sečovciach konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše. XXII. ročník súťaže sa už tradične niesol v duchu pripomenutia si Nežnej revolúcie. Súťaže sa zúčastnili mladí začínajúci autori od 6 – 18 rokov z okresov Trebišov, Michalovce a Humenné. Súťažili aj dospelí v IV. kategórii. Práce hodnotila porota v tomto zložení: PhDr. Milan Gonda, prozaik, pracovník Slovenského literárneho ústavu a Vydavateľstva MS, PhDr. Ladislav Matisko, pedagóg a pracovník MS, ďalším porotcom bol vzácny hosť prítomný na vyhodnotení Ing. Róbert Hakala, básnik, prozaik  a pedagóg. Členkou poroty bola aj iniciátorka súťaže, poetka Mgr. Ingrid Lukáčová, členka Spolku slovenských spisovateľov a výboru jeho košickej odbočky.

Na slávnostnom vyhodnotení súťaže sa prítomným prihovoril Róbert Hakala. Ingrid Lukáčová v úlohe moderátorky podujatia mu položila niekoľko otázok týkajúcich sa jeho literárnej tvorby. Po odpovediach na otázky obecenstva nastalo slovné vyhodnotenie literárnych prác. Každý prítomný súťažiaci sa dozvedel názory porotcov na jeho súťažný text. Niektorí si okrem príjemného zážitku a poučného slova odniesli zo súťaže zaslúžený diplom a knižnú odmenu. Súťaž podporili Mesto Sečovce, Spolok slovenských spisovateľov, MS, MO MS a OMM v Sečovciach.

Mgr. INGRID LUKÁČOVÁ