Rozhľady po kultúre a umení 1/2019 na závažné témy

08.08.2019 14:07

Tohtoročné (2019) prvé dvojčíslo Rozhľadov po kultúre a umení, ktoré vychádzajú ako orgán Literárneho klubu ružomberských spisovateľov (LKRS) a Krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS), prináša opäť celú škálu zaujímavých tém od autorov z celého Slovenska. Česť ilustrovať číslo dostal, už, žiaľ, in memoriam, akademický maliar, monumentalista a pedagóg Karol Feňveš – so súhlasom jeho manželky Judity Feňvešovej, poetky, výtvarníčky, divadelníčky a kultúrnej organizátorky.

Z autorov od pera sa v Rozhľadoch predstavujú napr.: Štefan Pecho, Milan Lechan, František Mikloško, Carlo Maria Cardinal Martini, SJ, Ivan Ondrášik, R. A. Ružomberský (Radislav Kendera), Imrich Vaško, Ján Kuruc, Martin Jančuka, Alena Sabuchová, Lýdia Kráľovičová, Ružena Janiglošová-Moravčíková, Janka Kuffová, Marián Mydlo či v rubrike Rozpamätávanie (Z doteraz neuverejnenej korešpondencie slovenských spisovateľov) – Matúš Fulla – Eduard Beneš, Imrich Vaško – Matej Babčák.

Rozhľady prichádzajú s viacerými závažnými pôvodnými štúdiami, ktoré obohacujú históriu a kultúru Ružomberka i Slovenska. Príspevok šéfredaktora R. Kenderu Literárny klub ružomberských spisovateľov, predstavuje toto stavovské medzinárodné zoskupenie od pera. Je záverečným pokračovaním dvoch príspevkov z predchádzajúcich čísiel Rozhľadov o ružomberskej literárnej skupine. Ďalším nosným pôvodným článkom je Nadeurópsky duchovný význam štúrovskej generácie od Štefana Pechu, v ktorom sa autor zaoberá významom štúrovskej generácie z úplne iného (objaviteľského) pohľadu, ako sme boli doteraz zvyknutý a jeho štúdia je tak prínosom do štúdia i chápania štúrovskej generácie. Jedinečný, pútavý a mnohé odhaľujúci je aj Rozhovor čísla so spisovateľom a editorom, legendou kresťanského disidentského hnutia Františkom Mikloškom, predsedom SNR po roku 1989, dlhoročným poslancom NR SR a kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Náboženskú tematiku vydania obohacuje báseň Modlitba za Európu od Carla Maria Cardinala Martiniho, SJ, ako aj materiál Ivana Ondrášika o výsostne aktuálnej téme Problematika zmyslu života v náboženstve, umení a vede. Zaujímavým vkladom do vyučovania a matematiky je príspevok Ako matematici 2 000 (dvetisíc) rokov naháňali podozrivú, aby ju nakoniec nechytili Jána Kuruca. V objavnom príspevku Zaujímavosti spojené s Hlavným mestským cintorínom v Ružomberku R. A. Ružomberský prináša závažnú tému popravy ružomberských občanov s nemeckými menami počas druhej svetovej vojny.

Svojou prózou Dora a Rado vstupuje na pôdu Rozhľadov ružomberská rodáčka Alena Sabuchová, nositeľka Ceny Ivana Kraska za debut v slovenskej literatúre. V čísle sú zastúpené aj ďalšie dámy-spisovateľky: Lýdia Kráľovičová príspevkom Spomienka a Ružena Janiglošová-Moravčíková článkom Jeden deň Ruženy dôchodkyne. Básňami Opakuje sa trblietanie v tráve, Šťastie do čierna a My sa predstavuje Janka Kuffová a glosami Rozhľadník s r. o. humorista Milan Lechan.

V rubrike Predstavujeme Rozhľady približujú život i dielo ružomberskej rodáčky žijúcej v Bratislave Lucie Turiničovej, rod. Vevericovej, známej slovenskej folkloristky, marketingovej špecialistky, tanečníčky, speváčky, vedúcej speváckej skupiny a majiteľky požičovne krojov.

V novom priestore, ktorý Rozhľady otvorili pre zaujímavé nepublikované práce a korešpondenciu slovenských spisovateľov pod názvom Rozpamätávanie, sa tentoraz predstavujú Matúš Fulla s listom Edvardovi Benešovi a Imrich Vaško s príspevkom Ján Pavol II. a Slovensko.

Inšpirujúcim informačným blokom je reportážne spracovanie návštev predsedu LKRS pri hroboch a pamätníkoch významných slovenských i svetových literárnych osobností pri príležitosti ich výročí – Martina Čulena a Jozefíny Sablákovej v Čake (okr. Levice), Karolíny Světlé v Prahe či Johana Wolfganga von Goetheho v Karlových Varoch.

Rubriku Pozdravili nás a napísali nám obohatil vzácny čitateľ Rozhľadov J. E. Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorý pozdravil a prihovoril sa cez periodikum jeho čitateľom.

Marián Mydlo v príspevku Japonský cisár udelil Rád vychádzajúceho slnka Ružomberčanovi Ing. Štefanovi Pechovi, PhD., zakladateľovi slovenskej univerzitnej japonológie sprítomňuje mimoriadnu udalosť, ktorou bol poctili ružomberského spisovateľa, člena LKRS.

Celoslovenské periodikum Rozhľady po kultúre a umení, vychádzajúce v Ružomberku, opäť potvrdilo svoju dobrú povesť, ktorú si buduje už od roku 1945. Veď len uvedené mená, členovia redakčnej rady, ako aj mená tvorcov počas trvania periodika boli a sú zárukou jeho kvality.

R. A. RUŽOMBERSKÝ