Rendezvous s veľvyslancom

03.07.2019 09:30

Projekt výnimočný v rámci celého Slovenska už tým, že bol začlenený do kultúrneho bloku Dňa veľvyslanca Ruskej federácie v Ružomberku, pripravil v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Žiline.

Do kresiel Rendezvous pod schodmi zasadli 25. 6. 2019 mimoriadne vzácni hostia Alexej Leonidovič Fedotov – J. E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie (RF) na Slovensku (stojí), ďalej Vladislav G. Kulikov – spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva RF (prvý vpravo), prezidentka Asociácie rusistov Slovenska Eva Kollárová (tretia zľava). Vedľa nej je prekladateľka Miroslava Považanová, vľavo organizátor a moderátor stretnutia Radislav Kendera. A. Fedotov preukázal veľký prehľad v slovenskej i ruskej literatúre a pripomenul slovanskú vzájomnosť medzi našimi národmi, ktorú ilustroval aj na príklade spolupráce nášho velikána Ľudovíta Štúra s ruskou literárnou špičkou.

Súčasťou podujatia bolo aj premietanie filmu Dušan Makovický v tieni Leva Nikolajeviča Tolstého, ktorého dušou za slovenskú stranu bola prezidentka Asociácie rusistov E. Kollárová.

R. A. RUŽOMBERSKÝ

Foto: archív autora

 

Zdroj: Rendezvous s veľvyslancom. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 25 – 26 (3. 7. 2019), ISSN 0862-5999, s. 19

 

Čítajte VIAC