Rendezvous s úspešnými športovými osobnosťami MARIÁNOM BYSTRIČANOM a BERNARDOM HATALOM

30.10.2019 08:33

Hosťami v Rendezvous (č. 38) dňa 16. 10. 2019 boli ďalšie dve úspešné športové osobnosti:

MARIÁN BYSTRIČAN (*1956, Ružomberok), bývalý stolnotenisový hráč, uznávaný medzinárodný rozhodca, športový funkcionár, autor literatúry faktu, publicista so športovou tematikou a cestovateľ, rodený Ružomberčan, bol prezidentom domáceho klubu, podpredsedom Slovenského zväzu stolného tenisu, predsedom Športovo-technickej komisie SR pre telesne postihnutých športovcov i sekcie pri Asociácii športu na školách pre stolný tenis. Ako medzinárodný stolnotenisový rozhodca rozhodoval na mnohých svetových i domácich podujatiach (MS, ME, paralympiády, republikové majstrovstvá, Mildeho memoriál a i.). Publikoval hlavne štatistické články takmer vo všetkých denníkoch (Pravda, Šport, Smer) i v regionálnej tlači (Ružomberský hlas, Ružomberská mestská televízia, Spoločník, Liptov a pod.). Bol redaktorom celoslovenského časopisu Stolný tenis (1994 – 1998). Knihu Pamätnica rybárpoľského stolného tenisu (2011) venoval 80. výročiu založenia klubu.

BERNARD HATALA (*1949, Ružomberok), bývalý stolnotenisový hráč, známy medzinárodný stolnotenisový rozhodca, športový funkcionár, hral v ružomberskom stolnotenisovom oddiele, dlhý čas bol jediným rozhodcom v stredoslovenskom kraji s licenciou kategórie A. Výraznou mierou prispel k technickému zabezpečovaniu chodu predchodcov Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku i pri vzniku KU. Je držiteľom ocenenia Za dlhoročnú činnosť Slovenského i krajského stolnotenisového zväzu, viackrát ho ocenilo aj mesto Ružomberok medailami Za rozvoj stolnotenisového športu v regióne.

R. A. RUŽOMBERSKÝ