Rendezvous (7) s Jozefom Mokošom a jeho hosťami

14.07.2016 16:03

Na stretnutie s doc. MgA. Jozefom Mokošom sa tešil nejeden Ružomberčan. Básnik, dramatik, režisér, herec a vysokoškolský pedagóg Jozef Mokoš je totiž ružomberskou literárnou legendou. Po odmlke od r. 1945 resp. 1948, odkedy literárna tvorba v Ružomberku bola zamknutá vládnucim kľúčikom, sa v čase odmäku šesťdesiatych rokov objavila prvá lastovička v podobe jeho  literárneho debutu. Mladý, dvadsaťjeden ročný adept poézie, vstúpil s kožou na trh slovenskej literatúry. V r. 1962 vyšla jeho básnická zbierka Praskanie krvi. Stretla sa s veľmi priaznivým ohlasom v spisovateľskej obci, a to etablovalo Mokoša i Ružomberok opäť na literárnej mape Slovenska. 

Nie náhodou sa stal spoluhosťom J. Mokoša Mgr. Jaroslav Rezník st. Bol Mokošov konškolák (navštevoval ružomberské gymnázium o ročník nižšie) a literárne sa mu stal spolupútnikom. Nielenže vydávali spolu školský časopis, ale ich básne sa začali objavovať v rozličných (aj literárnych) periodikách. Rezník Mokoša „dobehol“ v necelých dvadsiatich štyroch rokoch svojim debutom Váhavosť (1966).

Jozef Mokoš (v strede) pri čítaní zo svojej tvorby.
Vpravo Jaroslav Rezník st. a vľavo Radislav Kendera

Týmito aktivitami položili mladí umelci základ tzv. „Ružomberskej literárnej skupiny“. K nim sa pridal svojim debutom v r. 1962 Benjamín Tinák – zbierkou Špirála. Neskôr Kornel Smržík, publikujúci básne v literárnych zborníkoch a periodikách, resp. založením literárneho časopisu Diskant. V r. 1968 – 1969 už vychádzajú zbierky všetkým, okrem Mokošových Jesenných litánií aj Tinákovi Na čisté dná prameňov. Rozbehnutý vlak sa nedal zastaviť, i keď Rezník, Smržík, Uhlár a pod. dostali normalizačnú červenú. Aspoň publikovaniu pod vlastnými menami. Aj o tom sa nieslo stretnutie legiend 30. 6. 2016. Mokoša predstavil prítomným v Mestskej knižnici v Ružomberku podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, básnik, prozaik, redaktor a publicista Peter Mišák a J. Rezníka bývalý prvý porevolučný námestník ministra kultúry SR, dramatik, vysokoškolský pedagóg Mišo Kováč-Adamov. V príjemnej atmosfére, ktorú dotváral moderátor podujatia Radislav Kendera, sa prítomný dozvedeli mnohé informácie, ktoré sa inde nedajú získať. Je len na škodu veci, že celý cyklus stretnutí Rendezvous nezachytáva Mestská televízia v Ružomberku. Takáto možnosť je totiž neopakovateľná a sotva sa niekedy ešte naskytne. Z iniciatívy riaditeľky Mestskej knižnice v Ružomberku Tatiany Babincovej si účastníci besedy mohli prezrieť knižnú produkciu autorov a pracovníčka knižnice Oľga Jurčová recitovaním priblížila tvorbu hostí. Vzácny bol aj osobný prednes autorov zo svojich diel. Podujatie, ktoré pokračovalo autogramiádami sa prehuplo do neformálnej časti a trvalo ešte dlho.

R. A. RUŽOMBERSKÝ

Foto: autor