RENDEZVOUS POD SCHODMI (47) – 29. 9. 2022 o 16.00 hod. v Ružomberke – POZÝVAME

27.09.2022 09:23

Literárny klub ružomberských spisovateľov, Mestská knižnica Ružomberok a Mesto Ružomberok pozýva

RENDEZVOUS POD SCHODMI (47)

dňa 29. 9. 2022  (štvrtok) o 16.00 hod.
Podhora 33, od. beletrie

Hosť večera:
FRANTIŠEK DIAN
pedagóg, historik a novinár

Počas stretnutia uvítame publikáciu Z histórie športu v Ružomberku (2022).  
Promotóri knihy: 
Ján Kamoďa, kvestor Katolíckej univerzity v Ružomberku
Ján Svrček, redaktor, publicista
 

Kniha bude dať na mieste aj kúpiť (15,- € za kus).


PhDr. FRANTIŠEK DIAN (* 1942)
pôsobí v Ružomberku od roku 1965. Začínal ako futbalista, svoju pedagogickú profesijnú kariéru zameral hneď od začiatku pôsobenia na mimoškolskú prácu s deťmi a študentmi, v rámci záujmovej telovýchovy - hlavne atletiky a  basketbalu. V rokoch 1972 - 1973 bol trénerom dorasteniek basketbalistiek v TJ SCP. Od roku 1991 sa popri vyučovaní stal zástupcom riaditeľa školy a nasledujúci rok  riaditeľom Gymnázia v Ružomberku. Túto funkciu vykonával až do roku 2003. Počas tohto obdobia sa podieľal na zavedení 8 - ročného študijného programu školy (od roku 1993) a v roku 1998 zriadil športové triedy pre basketbal, futbal a stolný tenis. Napriek skromným podmienkam pre šport, práva vďaka jeho obetavosti a záujmu jeho kolegov, patrilo ružomberské gymnázium v oblasti športu dlhé roky medzi najúspešnejšie stredné školy. 

Pôsobil aj ako člen komisie školstva a športu pri MsÚ. Bol poradcom primátora pre rozvoj športu.
V športových aktivitách sa angažoval ako organizátor Challenge Day v Ružomberku v rokoch 1995 a 1997, v roku 1999 pôsobil ako člen organizačného výboru pre Zimnú univerziádu v Ružomberku (krasokorčuľovanie). V roku 2000 bol členom organizačných výborov ME v basketbale žien do 20 rokov a jedného z najvýznamnejších basketbalových podujatí Európy - FINAL FOUR v basketbale žien. V roku 2005 pôsobil ako organizátor ME v basketbale juniorov v Ružomberku.

Bohatá je aj jeho publikačná činnosť o histórii Ružomberka a  športu v ňom. Je spoluautorom publikácie K storočnici futbalu v Ružomberku (2006) a autorom knihy 80 rokov basketbalu v Ružomberku (2018). Čerstvou je kniha Z histórie športu v Ružomberku (2022), ktorá vrátane bohatej fotodokumentácie popisuje športové aktivity, združenia a spolky v našom meste už od roku 1918. Je dlhoročným prispievateľom Ružomberského hlasu v oblasti histórie Ružomberka a reflektuje šport v meste. Autorskými článkami prispieva aj na internetový portál Žijem v Ružomberku.

 

František Dian je držiteľom viacerých ocenení:
Medaila za pedagogickú tvorivosť od MŠ SSR, 1989
Cena primátora mesta za roky 1998, 1999, 2003
Zlatá medaila Slovenského združenia telesnej kultúry, 2002
Veľká medaila Svätého Gorazda udelená MŠ SR, 2002

Vo februári 2022 získal najvyššie mestské ocenenie, stal sa Čestným občanom mesta Ružomberok.

Podujatie sa uskutoční s podporou Mesta Ružomberok. Tešíme sa na vás!

 

 

 

Tatiana Babincová
Mestská knižnica Ružomberok

riaditeľka

Podhora 33, 034 01  Ružomberok

Tel.:  044 43 22 005, 0905 861 759

Email:  riaditel@kniznicark.sk

Web:    www.kniznicark.sk

Online katalóg: https://carmen.kniznicark.sk/Carmen/