Rendezvous pod schodmi (1) s Petrom Mišákom

31.12.2015 13:17

Medzinárodný stavovský Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS) a Mestská knižnica v Ružomberku začali na prelome rokov nový literárny cyklus predstavovania ružomberských spisovateľov, publicistov, redaktorov, autorov či vôbec ľudí  „od pera“ žijúcich v Ružomberku, na Slovensku i vo svete. Prvým hosťom autora scenára, režiséra a moderátora podujatia Radislava Kenderu sa stal básnik, spisovateľ, redaktor a publicista Peter Mišák žijúci v Martine, okrem toho aj podpredseda Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave a šéf jeho žilinskej odbočky.

V strede Peter Mišák,.vpravo Anton Péteri, vľavo Radislav Kendera

Pôsobil ako pedagóg, redaktor martinského vydavateľstva Osveta,  neskôr ako  šéfredaktor Slovenských národných novín. Do literatúry vstúpil zbierkou Listovanie (1981), vydal zbierky Apel (1983, spolu s L. Lajčiakom a P. Matisom), Deň (1988), Soľ v nás (1998), za ktorú získal Prémiu Paula Rusnaka ako ocenenie Svetového kongresu Slovákov za pôvodnú tvorbu, Necelé sonety o láske (2004), Rozhovor na ulici (2009), Stanice (2013) a Rút (2014, v edícii Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení). Za Malý slovník slovenských spisovateľov (2002) získal Cenu primátora krajského sídla za významný literárny počin, napísal aj knihu poviedok Pointa smrť (2007), Povesti z Liptova (2009; v spoluautorstve s Petrom Vrlíkom), Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch (2012) a spoluautorsky Rozprávky spod slovanskej lipy (Peter Vrlík – Peter Mišák, 2013). S R. A. Ružomberským je spoluautorom Ružomberských literárnych kalendárov (2013, 2014), z ktorých tretí čaká na vydanie. Je nositeľom Ceny primátora mesta Ružomberok za literatúru a propagáciu mesta.

Moderátor večera zasypal hosťa večera otázkami, ktorými mu viac ráz zašiel aj „pod kožu“: Kto je Peter Mišák?, Ako sa po Novembri 1989 zmenil Tvoj osobný život?, Ako sa so slobodnými možnosťami vyrovnala slovenská literatúra – využila ich alebo prepásla?, Čím ťa fascinuje tvorba a kedy tvoríš?, Rozdávaš sa mladým a seniorom, čo Ťa vedie k tejto samaritánskej práci?, Si podpredsedom SSS a členom slovenského PEN klubu a preto je na mieste otázka – postupne sa po Novembri vytvorili dva antagonistické spisovateľské tábory, a hoci dnes už nie je medzi nimi možno taká nevraživosť ako na začiatku 90. rokov, asi stále nie je dobrá situácia. Pritom hlavným problémom nie je kvalita tvorby? Dokedy to bude trvať?,  Kde si sa v Ružomberku narodil, kde si býval a vôbec Tvoj vzťah k Ružomberku? P. Mišák odpovedal na brilantne, a tak poslucháči mohli nahliadnuť nielen do sveta jeho tvorby, ale aj do  sveta literárneho života a literárnej „diplomacie“.

V posledný adventný štvrtok 17. decembra minulého roka sme si v priestoroch Mestskej knižnice v Ružomberku (pod gesciou riaditeľky Ing. Tatiany Babincovej) vypočuli aj výnimočný výber z jeho básní. Stretnutie bolo  úvodným z pripravovanej celoročnej série literárnych večerov s názvom Rendezvous pod schodami. Ako spoluhosť  večera (hlavný hosť si môže pozvať jedného spoluhosťa, ktorý na neho môže čo-to prezradiť) sa predstavil  básnik a publicista Anton Pétéri. Po oficiálnom programe zaznela neformálna, živá diskusia.

R. A. RUŽOMBERSKÝ

Foto: archív autora