Rendezvous pod schodami (10) s Miroslavom Sanigom a Jánom Košturiakom

23.10.2016 11:09

Za veľkého záujmu milovníkov prírody a literatúry sa 20. októbra 2016, opäť v Mestskej knižnici v Ružomberku, konal sviatok spájajúci tieto dve pozornosti hodné oblasti. Prvým hosťom moderátora podujatia Radislava Kenderu sa stal populárny ekológ, spisovateľ, publicista a vysokoškolský pedagóg docent Miroslav Saniga, ružomberský rodák a člen Literárneho klubu ružomberských spisovateľov. Druhým bol priateľ M. Sanigu, podnikateľ, spisovateľ, publicista a taktiež vysokoškolský pedagóg, pôvodne z Varína neďaleko Žiliny –  univerzitný profesor Ján Košturiak. Svojho spolužiaka, pôvodom lesníka, predstavil publiku moderátor stretnutia a J. Košturiaka kresťanský aktivista Ľubo Klieštik.

Tvorbu aktérov podujatia priblížila publiku recitátorka Oľga Jurčová z Mestskej knižnice v Ružomberku. Bolo z čoho vyberať. Také množstvo kníh besedujúcich autorov v Rendezvous ešte nebolo. V rámci sprievodnej výstavky sa všetky tituly ani nedali prezentovať.

Moderátor večera otázkami viac razy zašiel hosťom večera  „pod kožu“ –  o kategorizácii literatúry a publicistiky na sekulárnu a náboženskú, o postavení ochrany životného prostredia u nás pred i po roku 1989 i vo svete atď. Pospomínali sa aj ďalšie významné osobnosti Ružomberka v oblasti ochrany prírody – univerzitný profesor Marián Janiga, súčasný riaditeľ Ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine, Dr. František Bernardovič – špecialista na netopiere, či v sále prítomný dlhoročný riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Ing. Marcel Lalkovič, CSc. Nezabudla sa spomenúť ani skutočnosť, že Ružomberok si váži svojich významných rodákov, vďaka čomu je aj Miroslav Saniga nositeľom Ceny primátora mesta Ružomberok za literatúru a propagáciu mesta.

Najväčší priestor však dostali zvedavé otázky účastníkov stretnutia v publiku. Bolo ich neúrekom. Odpovede rozosmievali sálu, no mnohé boli aj vážne. Hlavne tie, kde hostia poukázali na nevhodný prístup tzv. milovníkov prírody k jej bohatstvu, správanie sa človeka k človeku (pytliactvo chránených druhov zvierat až po ohrozovanie života ľudí), alebo nepozornosť voči signálom prírody, resp. zvierat (hlavne smerom k medveďom a pod.).

Otázky sa skočili až po prísľube, že sa hostia do Ružomberka ešte vrátia na ďalšiu besedu.

Po oficiálnom programe nasledovala autogramiáda, počas ktorej autori podpisovali pohľadnice a knihy. Podujatie ukončila neformálna diskusia.

R. A. RUŽOMBERSKÝ

Foto: archív autora