Rendezvous pod schodami (2) s Jurajom Chovanom-Rehákom

03.02.2016 19:29

Medzinárodný stavovský Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), Spolok slovenských spisovateľov – krajská odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku pokračovali  v  novom literárnom cykle predstavovania ružomberských spisovateľov, publicistov, redaktorov, autorov či vôbec ľudí „od pera“ žijúcich v Ružomberku, po celom Slovensku i vo svete druhým stretnutím. Tentoraz bol  hosťom autora scenára, režiséra a moderátora podujatia Radislava Kenderu literárny historik, prekladateľ, autor literatúry faktu, šéfredaktor a publicista JURAJ CHOVAN-REHÁK.

Literárny historik, národno-kultúrny dejateľ, dlhoročný pracovník Matice slovenskej s nejedným zakladateľským podielom na jej aktivitách, člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Jur Chovan-Rehák, občianskym menom PhDr. Juraj Chovan, CSc., sa dožil významného životného jubilea 85 rokov. Narodil sa Hubovej (Gombáši) pri Ružomberku. Po štúdiách na gymnáziu v Ružomberku a v Levoči pracoval ako účtovník Štátnych lesov v Ružomberku a v rokoch 1952 – 1957 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave slovenčinu a ruštinu. Pôsobil ako učiteľ v Trnave, Ružomberku a Ľubochni a r. 1965 nastúpil do Matice slovenskej v Martine, ako odborný pracovník v oblasti literárnej histórie a muzeológie.

Juraj Chovan-Rehák pri zápise do pamätnej knihy

Venoval sa literárnohistorickému výskumu –  zameral sa na problematiku slovenského národného obrodenia. Popri množstve štúdií a článkov v odborných periodikách a zborníkoch vydal aj viaceré popularizačné práce (napr. o A. Radlinskom, Jankovi Kráľovi, A. S. Puškinovi a Jozefovi Ciekerovi). Je zostavovateľom viacerých zborníkov (Pamätnica z osláv narodenia Jána Hollého, 1985; Pamätnica Antona Bernoláka, 1992 a i.) a zakladateľom i dlhoročným redaktorom Literárnomúzejného letopisu Matice slovenskej. Do dejín literárneho múzejníctva prispel, ako spolutvorca expozície Pamätníka slovenskej literatúry Slovenskej národnej knižnice v Martine (dnes Slovenského národného literárneho múzea SNK). V rokoch 1993 až 1995 bol šéfredaktorom Katolíckych novín. Odvtedy žije na dôchodku v rodisku. Venuje sa výskumu a publicistike. Juraj Chovan-Rehák je napriek úctyhodnému veku energický a mimoriadne aktívny aj v organizačnej oblasti a práci jednak v ústredných orgánoch SSS, jednak v Žilinskej odbočke. Je tiež členom Literárneho klubu ružomberských spisovateľov.

Časť účastníkov Rendezvous II. pod schodami v priestoroch Mestskej knižnice v Ružomberku. Zľava: básnik Anton Péteri, redaktor Ondrej Kizek, spisovateľ Marcel Lalkovič, prozaička Oľga Kollová, bájkár a dramatik Mikuláš Kseňák, filatelista a numizmatik Ladislav Ivan, filozof a publicista Ivan Ondrášik, prozaik a aforista Bohumil Motejlek, spisovateľ a moderátor večera Radislav Kendera, oslávenec Juraj Chovan-Rehák, prozaik Peter Kučera a básnik a dramatik Ladislav Lajčiak

Na začiatku spomínaného stretnutia zhrnul život a prínos jubilanta do literatúry prvý námestník ministra kultúry SR po Novembri 1989, dramatik, spisovateľ, kultúrny činiteľ a publicista Mišo Kováč-Adamov z Martina. Za Spolok slovenských spisovateľov blahoželal podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Peter Mišák, taktiež z Martina.

R. A. RUŽOMBERSKÝ

Foto: archív autora