Rendezvous pod schodami (11) ... s Bohumilom Motejlekom a jeho hosťami – Milanom Lechanom a Michalom Horeckým

04.12.2016 03:54

Medzinárodný stavovský Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), Spolok slovenských spisovateľov – Krajská odbočka Žilina a Mestská knižnica v Ružomberku dňa 30. 11. 2016, na sviatok patróna mesta Ružomberok sv. Ondreja, pokračovali jedenástym stretnutím literárneho cyklu predstavovania ružomberských spisovateľov, publicistov, redaktorov, autorov či vôbec ľudí „od pera“ žijúcich v Ružomberku, po celom Slovensku i vo svete, Rendezvous pod schodami. Jedenástym hlavným  hosťom obľúbených podujatí bol spisovateľ, redaktor a publicista Bohumil Motejlek, ktorý si prizval ako spoluhosťa  Milana Lechana – vynikajúceho  slovenského humoristu a básnika, redaktora i publicistu.

Prítomných mal predstaviť podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Peter Mišák, no zo zdravotných dôvodov sa musel ospravedlniť. Jeho materiály však na podujatí odzneli. Majstra Motejleka na podujatí predstavil člen predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov a podpredseda Kontrolnej komisie Spolku slovenských spisovateľov Radislav Kendera. Zároveň informoval, že Bohumil Motejlek bol, ako ďalší Ružomberčan, prijatý do Spolku slovenských spisovateľov.

Zľava: Radislav Kendera, Bohumil Motejlek a MIlan Lechan

Milana Lechana predstavil spisovateľ, vydavateľ a dlhoročný prezident Združenia vydavateľov kníh a periodík na Slovensku Michal Horecký. 

V Mestskej knižnici v Ružomberku zazneli ukážky z tvorby oboch hostí a sprievodným podujatím bola aj výstavka kníh z dielne Motejleka i Lechana. Prítomní sa dozvedeli zaujímavé peripetie o živote a tvorbe B. Motejleka, o jeho názoroch na život i o jeho plánoch. Potom sa svojimi vtipnými glosami a príbehmi prezentoval Milan Lechan. Neustály smiech potvrdil oprávnenosť udelenia medzinárodného ocenenia Zlatý gunár pre najlepších humoristov Milanovi Lechanovi. Obaja páni sa vyznali aj so vzťahu k Ružomberku a prezradili svoje životné krédo.

 

R. A. RUŽOMBERSKÝ