Rendezvous pod schodmi s japonológom a znalcom kultúry starých Slovenov ŠTEFANOM PECHOM: Projekt 150 rokov nepublikované štúrovské rukopisy

28.03.2023 05:18

Podvečer 16. marca 2023 sa uskutočnilo ďalšie z populárnych autorských stretnutí Rendezvous pod schodmi (49) v Mestskej knižnici (MK) v Ružomberku. Tentoraz so ŠTEFANOM PECHOM – vysokoškolským pedagógom, spisovateľom, publicistom, japonológom a kariérnym diplomatom. 
Programom stretnutia, ktoré zorganizovali Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), MK Ružomberok a mesto Ružomberok, bolo predstavenie vydavateľského projektu Znovuzrodenie Starej vieronauky slovenskej (diel I. – Úvod do vieronauky), zostaveného na základe nevydaného rukopisu štúrovca a polyglota PETRA KELLNERA HOSTINSKÉHO. Stará vieronauka slovenská je ucelený systém predkresťanského duchovno-filozofického myslenia Slovenov, ktorý prekračuje horizonty východného a západného myslenia.

Predstavenie diela sa nieslo v štruktúre postupnosti sprístupňovania informácií uvedenej zložitej témy. Išlo na Slovensku o prvé privítanie knihy a jej prezentáciu. Tematické bloky sa odvíjali cez nasledovné okruhy poznatkov: I. Ako stará vierouka slovenská (SVS) vyvracia obvyklé charakteristiky predkresťanského myslenia Slovenov, II. Hlavný prínos a moc SVS a s nimi súvisiaci problém Slovákov, III. Národná ústna ľudová slovesnosť ako zhmotnenie SVS, IV. Osem osobitostí a unikátnych vlastností SVS v porovnaní s náboženstvami a duchovnými systémami, V. Dvanásť zaujímavostí z odkazu SVS odhaľujúcich pôvodné významy súčasných civilizačných konceptov a názorov, VI. Zoznámenie sa s 1. knihou o prírode a prechode prírody k človeku, VII. Zoznámenie sa s 2. knihou o božstvách Slovenov, VIII. Niekoľko slov o 3. knihe o živote Slovenov.

Počas prednášky a besedy s autorom, ktorú moderoval predseda LKRS Radislav Kendera privítali spomínanú knihu Znovuzrodenie Starej vieronauky slovenskej, Diel. I., Úvod do vieronauky – Úvodný pohľad do veľkolepého duchovno-filozofického diela popredného štúrovca Petra Kellnera Hostinského Stará vieronauka slovenská. Titul v mnohom prekračuje horizonty východnej i západnej filozofie, prekvapuje svojou hĺbkou, racionalitou, metaforickou krásou, synergiou rozsiahleho materiálu a nadčasovou intelektuálnou a humanistickou hodnotou. Kniha je prvým zo štyroch dielov vydavateľského projektu Znovuzrodenie Starej vieronauky slovenskej, v ktorom autor poukazuje na unikátne myslenie Slovenov o človeku a rodine, v kontexte zodpovedného a dôstojného života spoločnosti. Objasňuje neznáme kontexty myslenia našich predkov, akými sú napríklad slávenie dvoch Vianoc (zimných a letných), rozdiely medzi intelektuálnym rozumom a duchovným umom, súvis vieronauky s výchovou detí, dedičným právom, zákonmi a demokratickým zriadením Slovenov.

Vzácneho hosťa v zaplnenej sále knižnice predstavila riaditeľka MK v Ružomberku Tatiana Babincová.

Štefan Pecho (* 1958, Ružomberok),Ing., PhD. pôsobil ako kariérny diplomat a vysokoškolský pedagóg. Založil slovenské univerzitné štúdiá japonského jazyka a medzikultúrnej komunikácie. Popri japonológii sa venoval komparatívnemu štúdiu východného a západného myslenia, náboženstiev a duchovných učení, venoval som sa aj rozvoju osobnosti študentov a ich kritického myslenia. V súčasnosti pracuje na realizácii dlhodobého vydavateľského projektu pod pracovným názvom 150 rokov nepublikované štúrovské rukopisy – odhaľovanie a sprístupňovanie nepoznaných kontextov trvale aktuálneho duchovného odkazu štúrovcov. Je členom LKRS.

R. A. RUŽOMBERSKÝ