Programy SSS a členov SSS na Bibliotéke 2018 (8. – 11. 11. 2018)

14.11.2018 09:07

V rámci celoslovenského medzinárodného kniž­ného veľtrhu Bibliotéka 2018 sa uskutočnili aj viace­ré programy Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a jeho členov.

Vo štvrtok 8. novembra v Literárnom cen­tre1 (LC) prezentovala Turčianska knižnica v Mar­tine v rozhovore s autormi víťazné knihy regionálnej čitateľskej súťaže Kniha Turca 2017– prózu PETRA MIŠÁKA Alicine psy, ktorá získala tohtoročnú pré­miu v rámci Ceny Ladislava Ťažkého za prózu, a kni­hu MARTINA FERENČÍKA Beh a bežci spod Znie­va.

Následne sa v LC 1 uskutočnila prezentácia novej zbierky básní S predtuchou svetliny (2018) od ETE­LY FARKAŠOVEJ, laureátky Ceny SSS Ladislava Ťaž­kého za prózu – za román Scenár (2017), za ktorý sa stala i víťazkou prestížnej literárnej ceny Anasoft li­tera 2018. Podujatie uviedol riaditeľa Vydavateľstva SSS Roman Michelko a moderovala žurnalistka Ivica Ruttkayová.

V piatok 9. 11. v LC 2 prezentoval SER­GEJ MAKARA svoju novú básnickú zbierku Na klá­vesoch vetra lístie šelestí (2018), ktorá vyšla v prekla­de Jaroslava Rezníka. Rozhovor s autorom i prekla­dateľom moderoval tajomník SSS a zástupca šéfre­daktora Literárneho týždenníka Štefan Cifra.

V ten istý deň predstavili niektoré knihy Slovenského vy­davateľského centra v Báčskom Petrovci, medzi ni­mi aj novú básnickú zbierku MIROSLAVA DEMÁ­KA, slovenského prozaika, esejistu, básnika a prekladateľa zo slovenčiny do srbčiny i naspäť, pochá­dzajúceho z Vojvodiny (Srbsko), a preklad básnickej zbierky JÁNA TAZBERÍKA do srbčiny.

V podve­čer sa uskutočnila prezentácia Slovníka stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku – monumentálne­ho diela odborníka na stredovekú a novovekú latinči­nu z Trnavskej univerzity doc. Mgr. MILOŠA MA­REKA, PhD. Slovník obsahuje takmer 17000 latin­ských hesiel a ich prekladov do slovenského jazyka a vydalo ho vydavateľstvo Spolku Slovákov vPoľ­sku (SSP). S autorom ho prezentoval generálny ta­jomník SSP Ľudomír Molitoris.

V nedeľu 11. 11. opäť v LC 1 prezentovala trojknihu Aksál, Šampanské, ká­va, pivo a Špaky vtŕní (2018) herečka a spisovateľka ZUZANA CIGÁNOVÁ, ktorá sa s románom Aksál (2016) stala nominantkou prestížnej literárnej ceny Anasoft litera2017, s autorkou sa zhováral R. Michel­ko.

V nedeľu sa prezentovali básnické knihy v prekla­de Miroslava Demáka – RADOMIR ULJAREVIĆ (Čierna Hora): Čierna skrinka a ADAM PUSLOJIĆ (Srbsko): Somnambulia balkanica, ktoré vydal SSS v roku 2018. Podujatie moderoval Miroslav Bielik.

Členovia SSS prezentovali svoje knižné diela aj v rámci programov iných vydavateľstiev, o. i. napr. Dušan Čaplovič a Miloslav Čaplovič: Osmičky v našich dejinách, Anton Hykisch: Milujte kráľovnú, Jazyky majú zelenú s Karin Hajdu, Zuzanou Vačkovou a Emmou Drobnou, Jaroslava Kuchtová: Náš pes je Huncút, Ivan Szabó: Významné osobnosti starého Prešporka, Miroslava Varačková, autorka obľúbených kníh, Zuzana Kuglerová: Fantastika a história v tvorbe prvej dámy slovenských povestí, Ľubo Olach: Advokát, Ondrej Kalamár: K. O. od O. K, Jozef Banáš: Prebijem sa! Štefánik – Muž železnej vôle, Milan Igor Chovan: Tajomná Trója, Pavol Vitek: Po koľajniciach do hlbín Ruska, Miroslava Varáčková a Kristína Ježovičová: Ako napísať dobrú knihu pre tínedžerov?, Martina Monošová: Sophie: Ples u vojvodkyne, Paula Sabolová-Jelínková: Čertík Trapko, Gustáv Murín: Mafiáni 4: Vojna v podsvetí: Takáčovci kontra Piťovci, Štefan Packa v rámci programu Stretnutie s autorkou zbierky básní inšpirovanej životom a i.

Redakcia