PROGRAMY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV na Dňoch slovenskej literatúry 2014

16.10.2014 04:53

SSS pozýva všetkých záujemcov a osobitne svojich členov na programy v rámci Dní slovenskej literatúry, ktorých je spoluorganizátorom.