Program SSS Slovo a srdce – na Slovesnej jari 2020 v Martine (23. septembra 2020)

16.09.2020 16:47

Spolok slovenských spisovateľov pozýva na program

54. ročníka tradičnej SLOVESNEJ JARI

(výnimočne konanej na začiatku jesene)

SLOVO A SRDCE

 
v stredu 23. septembra 2020 o 17.00 hod.
v Aule Biblickej školy na Memorandovom námestí v Martine
 

V programe vystúpia poprední slovenskí spisovatelia s vlastnou tvorbou i s prezemtovaním vydaní slovenských autorov zo zahraničia, v tom i jubilujúci autori:

MIŠO A. KOVÁČ, PETER MIŠÁK, ONDREJ NAGAJ, TOMÁŠ WINKLER A ŠTEFAN CIFRA, ĽUBOR HALLON, TAKTIANA JAGLOVÁ, ŠTEFAN MARTINKOVIČ, JÁN TAZBERÍK, VIERA VALACHOVIČOVÁ

Úvodné slovo: Miroslav Bielik, predseda SSS, Marián Gešper, predseda MS

Umelecký prednes: Michal Gazdík, Gabriela Hamranová

Moderovanie: Ján Šesták, Igor Válek

Garant: Spolok slovenských spisovateľov