Pripravuje sa Antológia slovenského aforizmu v srbčine Blesk a hrom

06.05.2020 05:31

Na redakciu Literárneho týždenníka sa obrátil spisovateľ Aleksandar Čotrić, ktorého výzvu uverejňujeme:

Chcel by som vydať Antológiu slovenského aforizmu v srbčine.

Preto vyzývam slovenských aforistov, aby mi do 30. júna 2020 poslali svoje aforizmy na alecotric@gmail.com alebo prostredníctvom Facebooku https://www.facebook.com/aleksandar.cotric.1.

Vydanie knihy sa plánuje do konca tohto roka v Belehrade. Názov antológie je Blesk a hrom.

Doteraz som v srbčine publikoval antológie ruských, bulharských, poľských, rumunských a českých aforistov.

Slováci a Srbi sú bratské slovanské národy. Táto antológia prispeje k nášmu lepšiemu porozumeniu a zblíženiu. V Srbsku žije šesťdesiattisíc Slovákov. Sú medzi nimi moji priatelia a susedia v meste Pancevo vo Vojvodine v severnej časti Srbska.

ALEKSANDAR ČOTRIĆ, spisovateľ


(Pripravuje sa Antológia slovenského aforizmu v srbčine Blesk a hrom. In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 17 – 18 (6. 5. 2019), ISSN 0862-5999, s. 19)