PRIPOMÍNAME SI 140. výročie narodenia zakladateľa modernej slovenskej poézie IVANA KRASKU – zakladajúceho člena SSS (1923)

13.07.2016 19:24

IVAN KRASKO (* 12. 7. 1876 – † 3. 3. 1958) – 140. VÝROČIE NARODENIA

* 12. 7. 1876 sa narodil v rodine maloroľníka v  Lukovištiach (okr. Rimavská Sobota) Ivan Krasko, vl. m. Ján Botto († 3. 3. 1958 v Bratislave, pochovaný je v rodných Lukovištiach), Ing., Dr., národný umelec, slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, kultúrny historik, politik, vedec, povolaním chemický inžinier, zakladateľská osobnosť modernej sloven­skej lyriky, vedúci predstaviteľ slovenskej moderny a slovenského symbolizmu, významný básnik európskeho symbolizmu, vzdialený príbuzný popredného slovenského romantického básnika a štúrovca Jána Bottu... PREČÍTAJTE SI MEDAILÓN s bohatou fotodokuemntáciou NA WEBOVEJ STRÁNKE LITERÁRNEHO TÝŹDENNÍKA: Ivan Krasko, vl. m. Ján Botto (* 12. 7. 1876 Lukovištia, okr. Rimavská Sobota – † 3. 3. 1958 Bratislava).