Príloha pre mladých v Slovenských pohľadoch

22.04.2020 07:15

Čriepky poézie i prózy mladých slovenských autorov, výpravy za oponu literárnych zoskupení, recenzie i rozhovory s mladšími osobnosťami slovenskej literatúry – toto i omnoho viac ponúka nová príloha Slovenských pohľadov pre mladú literatúru a umenie s názvom pohľady.sk. Čitateľ ju môže nájsť na šestnástich stranách v aprílovom čísle najstaršieho slovenského literárneho časopisu hneď za rubrikou Pripomíname si. Na stránkach prvého čísla publikuje báseň Simone Sophie Steward (pôvodným menom Simona Strelcová). Marcel Páleš oboznamuje v článku s literárnym zoskupením Generácia NULA a ich novou knihou Okrôchaný topier, z ktorej ponúka i krátku ukážku. Príloha prináša čitateľom rozhovor s mladou prozaičkou Michaelou Urbanovou či článok venovaný storočnici SND a spomienke na dramatika Petra Karvaša. Súčasťou čísla je recenzia a literárna hádanka, v ktorej môže čitateľ vyhrať hodnotnú publikáciu z Vydavateľstva Matice slovenskej.

Na novú prílohu sa môžu čitatelia tešiť aj v ďalších vydaniach Slovenských pohľadov. V májovom čísle si pre nich redakcia pripravila okrem poézie a prózy mladých autorov i rozhovor s básnikom Marcelom Perecárom či článok o spisovateľskom umení z dielne Gorana Lenča. Okrem toho pohľady.sk ponúkajú mladým autorom možnosť poslať ukážku svojej tvorby na e-mail pohlady.sk@gmail.com a v novej prílohe následne publikovať. A prečo pohľady.sk vlastne vznikli? „V duchu odkazu Ľ. Štúra chceme dať priestor tvorcom SLOVA, ktorí sa rozhodli nezostať ľahostajní ku všetkému, čo človek robí a ako prostredníctvom slova myslí, cíti, koná...“ píše hlavný redaktor JÚLIUS LOMENČÍK v úvodníku aprílového čísla. Dodáva, že pohľady.sk sú pripravené viesť s čitateľom dialóg v Štúrovom duchu, čiže „byť k samému sebe úprimný, mať silu všetko si vyznať a potom zase silu to robiť a na napravení pracovať“. Nuž, nechajme čitateľa, nech sa v textoch ponorí do krásy (nielen) mladej slovenskej literatúry.

TATIANA PILIAROVÁ