Prijatie delegácie SSS u ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča

20.11.2013 09:24

Dňa 13. novembra 2013 prijal delegáciu SSS v zložení Miroslav Bielik, Ján Tazberík, Pavol Dinka minister a dlhoročný člen SSS Dušan Čaplovič. Predseda Miroslav Bielik informoval ministra o súčasnej situácii, riešení kauzy so sídelnou budovou, finančných a právnych problémov, ale aj o revitalizácii členskej základne a činnosti SSS v ústredí i v regionálnych odbočkách, ktorým pribúda už v novembri novozakladajúca  sa Trnavská odbočka so silnou literárnou tradíciou a živým zázemím. Tajomník Ján Tazberík uviedol rozhovor o aktivitách vo vzťahu ku školám a Pavol Dinka o možnostiach Literárneho týždenníka a časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky.

Minister Dušan Čaplovič prijal pozvanie na Budmerický deň SSS, prispeje do LT a niektorých pripravovaných vydaní SSS a uvítal pripravované významné literárne podujatia, vrátane aktivít pri budúcoročných výročiach osobností z radov členov SSS.

 

                                                                                                                                                                                                   M. B.