Prezreli ste si vyše 2 000 000 stránok!

12.02.2019 17:31

Vážení čitatelia, aj v minulom kalendárnom roku sme s potešením zaznamenali narastajúci záujem o webové stránky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a Literárneho týždenníka (LT).
Na webových stránkach SSS (www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk) sme v roku 2018 zaznamenali 232 406 vašich návštev, čo je o cca 20 % viac ako v roku 2017. Pozreli ste si 1 090 421 stránok SSS, približne rovnaký počet ako v roku 2017. Stránky SSS vznikli 26. 6. 2013. (Počty návštev: 2014 – 94 092; 2015 – 131 572; 2016 – 163 528; 2017 – 192 153 návštev. Počty navštívených stránok: 2014 – 305 324; 2015 – 898 592; 2016 – 806 676; 2017 – 1 095 012 stránok.)
Osobitne nás potešil nárast vášho záujmu o webové stránky Literárneho tždenníka (www.literarny-tyzdennik.sk), kde sme v roku 2018 zaznamenali 164 506 návštev, čo je nárast oproti roku 2017 o cca 15 %. Pozreli ste si 925 167 stránok LT, čo je až o cca 38 % viac ako v roku 2017. Stránky LT vznikli 1. 10. 2014. (Počty návštev: 2015 – 51 110; 2016 – 115 524; 2017 – 142 337 návštev. Počty navštívených stránok: 2015 – 149 953; 2016 – 464 750; 2017 – 670 757 stránok.)
Na oboch webových portáloch – SSS a LT – sme teda zaznamenali za rok 2018 celkovo 396 903 vašich návštev (2017 – 330 000) a v roku 2018 ste si prezreli 2 015 588 našich stránok (2017 – 1 700 00).
Číselné údaje vychádzajú zo štatistík portálu Webnode, kde máme zriadené stránky.
Narastajúci trend na oboch webových lokalitách svedčí o ich dlhodobo úspešnom oživovaní.
Ďakujeme za vašu priazeň.
Šatistiku návštevnosti pôvodných webových stránok LT v tomto roku vyhodnocujeme naposledy, pretože od 1. 2. t. r. Kultúno-literárna akadémia, n. o., ako vydavateľ LT spustila webovú online verziu Literárneho týždenníka na adrese www.literarnytyzdennik.sk, ktorá zabezpečuje, resp. bude zabezpečovať väčšinu funkcií pôvodných stránok LT.
Webové stránky SSS sa budú naďalej rozvíjať na adrese www.spolok-slovenskych- spisovatelov.sk. V prvom polroku 2019 pripravujeme ich inováciu, vrátane rozširovania ich dosahu v interentovom prostredí.
Veríme, že naše stránky budete radi navštevovať aj v budúcnosti a my sa budeme usilovať, aby sme ich obohacovali informačne, poradenstvom i v úsilí šíriť dobré meno SSS a LT.

ŠTEFAN CIFRA
šéfredaktor Literárneho týždenníka, správca a administrátor internetových stránok SSS