PREZRELI STE SI VYŠE 1 100 000 STRÁNOK SSS!

15.01.2020 11:57

Vážení čitatelia,

aj v minulom kalendárnom roku sme s potešením zaznamenali narastajúci záujem o webové stránky Spolku slovenských spisovateľov (SSS).

Na našich webových stránkach (www.spolok- slovenskych-spisovatelov.sk) sme v roku 2019 zaznamenali 283 875 návštev, čo je o cca 22 % viac ako v roku 2018, v ktorom sme zaznamenali 232 406 návštev. V roku 2019 ste si pozreli 1 116 194 webových stránok SSS, v roku 2018 to bolo 1 090 421 stránok.

Stránky SSS vznikli 26. 6. 2013. (Počty návštev: 2013 – 21 481; 2014 – 94 092; 2015 – 131 572; 2016 – 163 528; 2017 – 192 153 návštev. Počty navštívených stránok: 2013 – 74 195; 2014 – 305 324; 2015 – 898 592; 2016 – 806 676; 2017 – 1 095 012 stránok.)

Číselné údaje vychádzajú zo štatistík portálu Webnode, kde máme zriadené stránky.

Narastajúci trend na webových stránkach SSS svedčí o ich dlhodobo úspešnom fungovaní.

Ďakujeme vám za priazeň.

Osobitne upozorňujeme na rubriky Aktuality, Knižné novinky Vydavateľstva SSS, SSS a Edície mladých autorov časopisu Dotyky, Servis s Literárnymi súťažami či Jubileami, Fotogaléria, ako aj na rubriku Odbočky SSS, kde nájdete okrem kontaktov a odkazov na webové stránky odbočiek príspevky o regionálnych podujatiach a literárnych súťažiach.

V rubrike Knižné novinky členov SSS vám uverejníme, ak ste členmi SSS, anotácie vašich knižných noviniek i starších kníh, stačí vyplniť formulár a odoslať nám ho (s obálkou knihy v prílohe).

Veríme, že naše stránky budete radi navštevovať aj v budúcnosti. Naďalej sa budeme usilovať obohacovať ich informačne, poradenstvom v úsilí šíriť dobré meno Spolku slovenských spisovateľov.

ŠTEFAN CIFRA, správca a administrátor webových stránok SSS