Prezentovali monografiu Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša) – aj s DVD

14.03.2017 12:18

Vo štvrtok 9. marca t. r. sa v priestoroch Divadla LAB Vysokej školy múzických umení v Bratislave na Svoradovej ulici uskutočnila promócia knihy Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša). Je to kolektívne dielo o živote a diele tohto nášho významného literáta a divadelníka. Podnetom na jeho vznik bolo umelcovo životné jubileum (75), ktorého sa dožil 11. marca minulého roku. Knihu autorsky pripravili divadelné teoretičky Dagmar Inštitorisová, Andrea Bokníková, Ida Hledíková, Barbora Krajčová Zamišková a teatrológovia Matúš Mikšík a Peter Tilajčík. Z obrazoviek ich počítačov vzišli základné referáty o živote a diele J. Mokoša, umelca vytrvalo pôsobiaceho vo svojom divadelnom žánri i v slovenskej lyrike a dráme.

Monografia má základné časti: Dramatická tvorba, Básnická tvorba, Pedagogické aktivity, Autorská poetika dramatickej a básnickej tvorby. Záverečnú časť tvorí povinná základná výbava vedeckých monografií – kalendárium, čiže Základné životopisné údaje, anglické resumé, slovníkovo poňaté biografické noticky o autoroch knihy, Menný register,  Editorská poznámka a kompletná bibliografia básnika a divadelníka, vrátane bibliografie o ňom. Prekvapením, s ktorým sa vo vedeckých monografiách nestretávame často, je príloha v podobe DVD, ktoré obsahuje ukážky z divadelnej tvorby J. Mokoša.

jr