10. až 13. 11. – Prezentácie kníh členov SSS na Bibliotéke 2016 – POZÝVAME

11.11.2016 19:30

V dňoch 10. až 13. 11. t. r. sa uskutoční 24. ročník medzinárodného knižného veľtrhu BIBLIOTÉKA 2016 v Inchebe na Viedenskej ceste 3409 v Bratislave-Petržalke. Jediný knižný veľtrh na Slovensku, ktorý predstaví širokej verejnosti knihy literatúry faktu, ženských románov, sci-fi, detektívok, detských kníh, náboženskej literatúry i poézie, dopĺňa 21. výstava vzdelávania a didaktickej techniky PEDAGOGIKA 2016, zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok. Na návštevníkov Bibliotéky čakajú stretnutia a autogramiády s autormi slovenských pôvodných i prekladových kníh, uvádzanie kníh do života, dramatizované čítania či tvorivé dielne pre deti. Prinášame pozvánky na niektoré z podujatí.

 

VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV prezentuje v piatok 11. 11. od 13.00 do 14.00 hod. v Programovom centre 1 (PC1) knihu básnika JOZEFA URBANA Život je frajer, ale ja som väčšív sobotu 12. 11. od 10.00 do 11.00 hod. v Programovom centre 2 (PC2) predstaví knihu literárnej vedkyne EVY FORDINÁLOVEJ Odklínanie Vajanského: K 100. výročiu úmrtiaod 12.00 do 13.00 hod. nový historický román spisovateľa literatúry faktu ANTONA HYKISCHA Verte cisárovi. V sobotu od 18.00 do 19.00 hod. sa bude konať v PC1 pod garanciou SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV prezentácia výberu z poézie predsedu Združenia spisovateľov Srbska RADOMÍRA ANDRIĆA Až na jednu vec, v preklade Martina Prebudilu a Miroslava Demáka zo  srbčiny do slovenčiny, ktorú uvádza predseda SSS Miroslav Bielik; v nedeľu 13. 11. od 11.00 od 13.00 sa uskutoční v PC1 prezentácia detských kníh Vydavateľstva SSS, predovšetkým slovenských vydaní diela Ericha Kästnera, ktorú bude moderovať Zuzana Kuglerová, a od 10.00 do 12.00 hod. podujatie SSS Česko – Slovensko – literárne mostyprezentácia najnovších básnických zbierok autoriek a autorov: ZUZANA KUGLEROVÁ, JÁN TAZBERÍK, ONDREJ KALAMÁR (SK) a LÝDIE ROMANSKÁ, ALOJZ MARHOUL, MIROSLAV HUPTYCH (CZ).

 

ĎALŠIE PODUJATIA ČLENOV SSS:

* Štvrtok 10. 11.od 11.00 do 12.00 hod. v PC2 – beseda pre tínedžerky so spisovateľkou LENOU RIEČANSKOU k jej trilógii Navždy kamošky; od 14.0015.00 hod. na Pódiu ZVKS A LIC – Predstavenie knihy ĽUBOŠA JURÍKA Paríž očami dažďa (Vydavateľstvo Perfekt v spolupráci s Vydavateľstvom AlleGro) a od 17.0017.30 hod. – Výber z prozaickej a esejistickej tvorby autorky ETELY FARKAŠOVEJ Obloha plná odlietajúcich vtákov – 6. zväzok edície Profily Vydavateľstva Tranoscius s autorkou Etelou Farkašovou a editorom Vladimírom Petríkom; o 16.30 hod. v Programovom centre DETI SÚ NAŠE KNIHY – Slniečková čitateľská poradňa – Rozprávanie šéfredaktorom časopisu Slniečko, spisovateľom, pedagógom a literárnym historikom ONDREJOM SLIACKYM.

* Piatok 11. 11.o 10.00 hod. v Programovom centre DETI SÚ NAŠE KNIHY – Keď Šikula pozdravil všetky vrabce – Beseda o knihe VINCENTA ŠIKULU Ďuro pozdrav Ďura (Regent); od 12.0013.00 hod. v PC2 – Prezentácia Stručného etymologického slovníka slovenčiny Ľ. Králika (Vydavateľstvo VEDA); od 12.0013.00 hod. na Pódiu ZVKS A LIC – Program Rozprávači: Šikula/Šikulová – spomienkam na VINCENTA ŠIKULU, popredného slovenského prozaika, dlhoročného člena a predsedu SSS, sa bude venovať jeho dcéra VERONIKA ŠIKULOVÁ, ktorá bude prezentovať aj svoju najnovšiu knihu Petricho; moderuje Miroslava Vallová; od 14.30 do 15.00 hod. – Prezentácia knižnej novinky autora poézie a prózy ĽUBA OLACHA Prezident.

* Sobota 12. 11.od 11.0011.45 hod. v stánku PATA RHEI – Prezentácia knihy JOZEFA BANÁŠA Kód 7 (Ikar); od 12.00 do 13.00 hod. – na Pódiu ZVKS A LIC – Beseda s autorom, filozofom a kulturológom VIKTOROM TIMUROM a vydavateľom Jánom Bienikom pri príležitosti druhého vydania publikácií Dávnoveká Európa + Zamlčané dejiny; moderuje Jaroslav Rezník st.; od 13.00 do 13.30 hod. tamže – Prezentácia knihy IGORA VÁLEKA Najkrajšie slovenské rozprávky – Podľa Pavla Dobšinského (Vydavateľstvo Georg).

* Nedeľa 13. 11.od 14.00 od 15.00 hod. v PC1 – Slovenčina vec verejná  – diskusia s jazykovedcami PhDr. SIBYLOU MISLOVIČOVOU a prof. PhDr. JÁNOM KAČALOM, DrSc., o aktuálnych problémoch nášho jazyka, jazykovedy a jazykovej kultúry; Jazyková miniporadňa, predstavenie vedecko-popularizačného časopisu Kultúra slova a jazykovedných monografií z Vydavateľstva Matice slovenskej; od 16.00 do 17.00 v stánku PATA RHEI – Prezentácia knihy GUSTÁVA MURÍNA Mafiáni v Bratislave (PT Marenčín); o 16.00 hod. v Programovom centre DETI SÚ NAŠE KNIHY – Od rozprávky k povesti – Prezentácia a krst dvoch knižných noviniek spisovateľky ZUZANY KUGLEROVEJ z vydavateľstva GEORG Žilina; účinkujú deti zo ZŠ Tbiliská v Bratislave.

 

Viac o programoch Bibiotéky 2016: <TU>.

 

OTVÁRACIE HODINY Biblitéky 2016: štvrtok a piatok 9.00 –  20.00 hod., sobota 10.00 – 20.00 hod., nedeľa 10.00 – 18.00 hod.

VSTUPNÉ: Základné vstupné: 3 eurá; zľavnené vstupné (žiaci a študenti do 26 rokov, ktorí sa preukážu dokladom o štúdiu; občania s preukazom ŤZP, ŤZP/S a sprievodca držiteľa ŤZP/S; dôchodcovia nad 65 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom): 2 eurá; bezplatne: deti do 6 rokov v sprievode dospelej platiacej osoby; pedagogický dozor organizovanej skupiny nad 10 žiakov.

 

-red-

 

(Uverejnené: 9. 11. 2016)