Prezentácie básnických zbierok v Srbsku

05.03.2018 10:23

Vydarené spoločné podujatia Združenia spisovateľov Srbska a Spolku slovenských spisovateľov

 

V utorok večer 20. februára 2018 sa v Matici srbskej v Novom Sade uskutočnil literárny večierok, na ktorom prezentovali básnické zbierky srbských básnikov v preklade do slovenčiny. Podujatie spoločne usporiadali Združenie spisovateľov Srbska z Belehradu a Spolok slovenských spisovateľov pod záštitou ich predsedov Radomira Andrića a Miroslava Bielika.

Beseda v knižnici v Starej Pazove

M. Bielik v úvodnom príhovore uviedol, že tu nejde iba o samo vydávanie kníh v slovenskom alebo v srbskom jazyku, ale predovšetkým o prehlbovanie vzťahu oboch národných kultúr. Nadviazaním úzkej spolupráce oboch spisovateľských združení a oboch Matíc sa táto spolupráca ešte väčšmi rozvinie. Pri tejto príležitosti odovzdal dekrét o mimoriadnom členstve Ivanovi Negrišorcovi (vlastným menom Dragan Stanić, aktuálny predseda Matice srbskej) mimoriadne členstvo Spolku slovenských spisovateľov, ktoré mu udelilo Predstavenstvo SSS.

Na večierku predstavili básnické zbierky Radomira Andrića Až na jednu vec, ďalej Dragana Jovanovića Danilova Moje presné vidiny, Ivana Negrišorca Výstava oblakov, Zorana Đerića Nové Devínske elégie a Jeremiju Lazarevića Kľúč od rozostaveného domu, ktoré vlani i predtým vydal Spolok slovenských spisovateľov. Do slovenčiny ich preložili Miroslav Demák, Martin Prebudila a Zdenka Valentová-Belićová. V ten istý deň, v predpoludňajších hodinách, pobudla na pôde Matice srbskej aj delegácia Matice slovenskej na čele s jej predsedom Mariánom Gešperom. Na stretnutí s predsedom Matice srbskej Draganom Stanićom a predsedom Matice slovenskej v Srbsku Jánom Brtkom rokovali o prehĺbení už tradične dobrej a dlhoročnej vzájomnej spolupráce.

V stredu 21. februára, práve v Deň materinského jazyka, zorganizovali literárny večierok s rovnakými účastníkmi aj v Ľudovej knižnici Dositeja Obradovića v Starej Pazove (takmer 250 rokov tam žije, tvorí a zachováva si materinskú reč zhruba päťtisícová komunita dolnozemských Slovákov. Svojráznu karavánu srbsko-slovenských básnikov privítali a pozdravili Goran Jović, predseda krajského parlamentu v Starej Pazove, a Dragana Milašová, riaditeľka knižnice, ktorá práve v tomto roku oslavuje pekné jubileum – 140 rokov od založenia.

 

Miroslav Bielik (druhý zľava) odovzdáva dekrét
o mimoriadnom členstve SSS Ivanovi Negrišorcovi
(stojaci vpravo). Druhý sprava Radomir Andrić


Predsedovia oboch spisovateľských spolkov R. Andrić a M. Bielik avizovali ďalšie stretnutia, najbližšie už v apríli na Tatranskej literárnej jari, ako aj v máji v Srbsku na kolokviu Veľký pán Dunaj a na cyrilo- metodských oslavách v Belehrade.

MARTIN PREBUDILA

(Zdroj: Martin Prebudila: Vydarené spoločné podujatia ZSS a SSS v Srbsku: Prezentácie básnických zbierok, In. Literárny týždenník, č. 7. – 8, 28. 2. 2018, s. 15)

 

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.