15. 7. o 17. hod. – Prezentácia zbierky poézie Karla Klatta Květ se větrem uklání včelám – na nádvorí Mestskej knižnice Bratislava na Klariskej 16 – POZÝVAME

12.07.2019 07:12

Spolok slovenských spisovateľov pozýva

na literárno-hudobné podujatie

Prezentácia zbierky poézie

Karel Klatt: Květ se větrem uklání včelám

v letnej čitárni na nádvorí Mestskej knižnice Bratislava na Klariskej ulici ul. 16

v pondelok 15. júla 2019 o 17.00 hod.

Básne odznejú v autorskom prednese.

Moderuje Štefan Cifra, editor zbierky.

Hra na flaute z hudby klasikov: Ira Kaznová

***

Zbierka vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

***

Karel Klatt, český básnik, rodák zo severomoravského mesta Bohumína,  žije ako občan SR aj s rodinou vyše 40 rokov v Bratislave. Verše v zbierke sú v rodnom jazyku básnika.

Doslov: slovenský básnik Ján Tazberík a česká poetka Lydie Romanská. Ilustrácie: Jaroslav Koprda

Klatt prináša subtílnu poéziu s nezameniteľným rukopisom, pre ktorú je príznačná melodickosť verša a originálna metafora na prírodné i civilizačné motívy. Výnimočnou hodnotou jeho básní je prenikavá empatia, prítomná v témach návratov k mestám v rodnom kraji, ktoré miluje napriek dlhoročnému odlúčeniu, a v témach smrti, vedomia starnutia, rekapitulácie života, prežívania straty spriaznených ľudí... (Čítať VIAC)

 

Zdroj: Pozvánky: V pondelok 15. 7. 2019 (Prezentácia zbierky poézie Karla Klata: Květ se větrem uklání včelám). In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 25 – 26 (3. 7. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2

 

(Uverejnené: 3. 7.2019; aktualizované: 12. 7. 2019)