Prezentácia knihy o Dr. PAVLOVI BLAHOVI

11.12.2023 06:07

 V Dome kultúry v Skalici sa uskutočnila 30. novembra 2023 prezentácia knihy Dr. Pavel Blaho – politik a národnoosvetový pracovník, ktorej autorom je MIROSLAV PEKNÍK s kolektívom a ktorá vyšla v edícii Osobnosti slovenskej politiky vo vydavateľstve VEDA Slovenskej akadémie vied. Dielo, predstavujúce zborník príspevkov z konferencie venovanej osobnosti Dr. Blaha v Martine, výrazne prispeje vďaka vysokej erudovanosti jeho autorov k bližšiemu poznaniu života a diela tejto významnej osobnosti, jedného z najväčších skalických rodákov. Organizátormi podujatia bolo Záhorské múzeum v Skalici a vydavateľstvo VEDA SAV.

P. Blaho zohral dôležitú a nezastupiteľnú úlohu na prelome 19. a 20. storočia pri vzniku a budovaní Česko-slovenskej republiky, venoval všetky svoje sily hospodárskemu i kultúrnemu pozdvihnutiu slovenského národa. Ako lekár, poslanec v Uhorskom sneme, vedúca osobnosť a šíriteľ česko-slovenskej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí, neskôr poslanec v česko-slovenskom parlamente a aktívny člen v agrárnom hnutí, zanechal za sebou dielo, ktoré doposiaľ nebolo komplexne zhodnotené a docenené.

PAVOL DINKA