Prezentácia knihy GUSTÁVA MURÍNA Povstanie (60 dní národa) – August, čas príprav: Unikátna kronika osobných príbehov

13.09.2022 09:20

Dňa 8. septembra 2022 predstavil v Bratislave Gustáv Murín výsledok svojho dlhoročného projektu v knihe Povstanie – August, čas príprav, ktorá je prvým dielom plánovanej trilógie, ktorá má byť zavŕšená o dva roky pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania. Vďaka mimoriadnej ústretovosti vydavateľstva Magnet-Press vznikla reprezentatívna publikácia, kde jednotlivé príbehy dopĺňa bohatá fotodokumentácia. Ide o unikátnu kroniku osobných príbehov v rámci dramatických historických udalostí, ktoré v súčte predstavujú epos o tom, ako sa v pôrodných bolestiach svetovej vojny a vlastnej krvi rodil moderný slovenský národ. Kniha mapuje Povstanie po jednotlivých dňoch a na každý deň pripadá výnimočný príbeh či ľudský osud – to všetko rámcované známymi dejinnými udalosťami. V diele sa zaujímavým spôsobom prelínajú všeobecne známe udalosti našej povstaleckej histórie s osobnými dejinami. V prvej časti sa čitateľ dozvie, kto a čo viedlo k SNP – až po jeho prvé dni plné chaosu, nedorozumení, ale aj enormného nadšenia a nádejí. Knihu sladkými písmenkami vyprevadil medzi čitateľov jej sponzor, Ing. Ivan Christov.

-ma-

 

Prezentácia knihy Gustáva Murína Povstanie – August, čas príprav. V strede Gustáv Murín s knihou v ruke, vpravo Ivan Christov. Foto: Pavol Harum