Prezentácia knihy esejí ETELY FARKAŠOVEJ na Bibliotéke 2022 – 12. 11. 2022 od 12. h

09.11.2022 12:17

O tichu, pomalosti a iných hodnotách
Esej o čase, v ktorom žijeme, a o tom, ako ho žijeme

Miesto: Bibliotéka, areál Incheba Bratislava,
Viedenská cesta 3
Literárne pódium č. 1

Termín: 12. 11. 2022 od 12.00 do 13.00 hod.

Prezentáciou bude sprevádzať IVICA RUTTKAYOVÁ.

***
Autorka je viacnásobná finalistka a laureátky ceny Anasoft litera, ceny Bibliotéky a viacerých cien a prémií Literárneho fondu. V knihe sa vracia k fenoménom ticha/stíšenia a pomalosti/spomalenia ako k parciálnym kritériám na prehodnocovanie spôsobu života v zahlučnenej, hektickej spoločnosti.

Už názov knihy naznačuje, že autorkiným zámerom je spochybňovať predstavy o správnosti súčasného civilizačného smerovania, založeného na princípe nekonečného rastu. Emocionálna zaujatosť, s akou autorka pristupuje k uvedeným témam, sa prelína s racionálnou argumentáciou, čím sa vyznačujú aj ostatné
Farkašovej eseje. Spisovateľka sa v svojich reflexiách opiera o myšlienky viacerých domácich i svetových osobností filozofie, špeciálnych vied i literatúry.

Kniha vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2022.