Prezentácia básnických zbierok v Prešove (10. 7. 2020)

03.08.2020 14:04

Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov, ECAV – CZ v Prešove a Spevokol SION stáli za zrodom a priebehom prezentácie básnických zbierok OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ (členky SSS) Kantiléna srdca a DAGMAR SAKALOVEJ (in memoriam) Da Capo al Fine.

Podujatie sa konalo 10. júla 2020 vo veľkej zborovej sieni na Ev. fare v Prešove. Programom sprevádzala Ingrid Lukáčová, tajomníčka prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS). V úvodnom príhovore pripomenula, že v básňach, ktoré obsahujú obe zbierky poézie, majú slová nesmiernu energiu, pretože vedia prenášať svoju duchovnú silu na čitateľov. Nehmotný potenciál každého slova je mohutný, má významové rozmery nepredstaviteľne veľkého vesmíru. Pomocou poézie sa rozprávame srdcom a dozvedáme sa oveľa viac ako v obyčajnej každodennej komunikácii.

Ingrid Lukáčová a Oľga Adamkovičová-Semková. Foto: archív autorky

Po úvodných slovách predstavila O. Adamkovičovú-Semkovú ako poetku, autorku kresťanskej literatúry, členku PO SSS, aj ako dirigentku cirkevného spevokolu SION evanjelickej cirkvi. Vydala básnické zbierky: Básne (2016), s časťami Premlčané sny, Niečo ako láska, V tichu a pokore, Prídavok (2017), s časťami Na každý deň, Prevažne vážne, Z mužského pohľadu a Pianissimo (2018), s časťami Ozveny lásky, V rieke nášho času, Na kolenách. Nová zbierka básní Kantiléna srdca má takisto tri časti: Lásku som videla, V obrazeHarmónia vďaky. Prednášali: autorka O. Adamkovičová, vnučka autorky Ela, Ján Krupa, Tomáš Semko a I. Lukáčová.

Otvorili sa aj pomyselné dvere pre poéziu autorky D. Sakalovej, ktorá už, žiaľ, nie je medzi nami. Z prednesu jej básní okrem krásy slova zavanulo posolstvo lásky, Božej múdrosti i ľudskej pokory.

Počas programu účinkoval zborový spevokol SION pod vedením O. Adamkovičovej, Miloslav Adamkovič, Ela Adamkovičová a Tomáš Semko. Hudobnú zložku programu tvorila aj pieseň Kamélie – zhudobnená báseň D. Sakalovej. Predviedli ju Ivan Sakala, Stano Kendera a Peter Adam.

Je veľmi dôležité čítať dobré knihy, preto je správne, že sa i dnes konajú podobné podujatia, kde sa môžeme navzájom obohacovať o estetické, morálne a jazykové hodnoty. Bez slov sa nedá opísať rozdiel medzi dobrom a zlom, čo je krásne, múdre...

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka prešovskej odbočky SSS

Autorka Oľga Adamkovičová-Semková. Foto: archív autorky