Prestížna macedónska básnická cena Knižné žezlo (Kniževen žezol) 2020 MIHAILOVI RENDŽOVOVI a MIROSLAVOVI BIELIKOVI

16.09.2020 15:03

V júni tohto roku Združenie macedónskych spisovateľov v Skopje oficiálne oznámilo, že laureátmi prestížnej básnickej ceny, ktorá sa udeľuje jednému domácemu a jednému zahraničnému autorovi, sú v roku 2020 MIHAIL RENDŽOV a MIROSLAV BIELIK. Cenu v minulosti získali významní básnici napr. zo Slovinska (Aleš Šteger), z Chorvátska (Ante Stamać), zo Srbska (Jovan Zivlak), z Čiernej Hory ( Sreten Perović), Rumunska, Moldavska, Turecka, Albánska... Združenie laureátom okrem slávnostného odovzdania ceny, ktoré sa pre pandémiu vyvolanú koronavírusom nemohlo uskutočniť, zabezpečilo aj knižné vydanie s výberu ich básní v macedónskom a anglickom jazyku s prezentáciou v Skopje 10. 9. t. r.

Mihail Rendžov                                                                                                                                                            Miroslav Bielik

Miroslav Bielik sa spolu s Miroslavom Demákom (Vydavateľstvom Fenix v Skopje ocenený „Zlatým prsteňom“) zúčastnil minulý rok na známom svetovom festivale Stružské večery poézie. Spolok slovenských spisovateľov so Združením macedónskych spisovateľov obnovil zmluvnú spoluprácu, rozvinutú po roku 1990 pričinením STOJANA LEKOSKÉHO, ktorý v posledných desaťročiach preložil do macedónčiny výbery poézie viacerým slovenským básnikom. Na prezentácii slovenskej poézie v Macedónsku a macedónskej na Slovensku má jedinečnú zásluhu FRANTIŠEK LIPKA, ktorý bol aj prvým slovenským laureátom ceny Knižné žezlo v roku 2007. Jeho organizačným, zostavovateľským a prekladateľským úsilím (spolu s EMILOM HORÁKOM a ŠTEFANOM MORAVČÍKOM) vyšla priekopnícka antológia macedónskej poézie v preklade do slovenčiny (Nepokoj v krajine, 1990) a v zápätí (1991) v Skopje vyšla antológia s prekladmi básní 23 slovenských autorov v macedónčine. Po tridsiatich rokoch je žiaduce pristúpiť k novým antológiám, tobôž, keď sa zásluhou pedagogického i prekladateľského pôsobenia Zvonka Taneskiho i ďalších položili dobré základy ďalšieho rozvíjania slovensko- macedónskych a macedónsko-slovenských literárnych vzťahov.

Red.