PREDBEŽNÉ OPATRENIE SÚDU ZAKAZUJE FIRME ARTHUR NOČNÝ KLUB

01.10.2015 06:01

Okresný súd Bratislava 1 na návrh Spolku slovenských spisovateľov so sídlom na Laurinskej ul. 2 v Bratislave, zastúpeným advokátskou kanceláriou HMG & Partners, s. r. o, nariadil predbežné opatrenie, ktorým odporcovi Arthur DS, s. r. o., zakazuje zriadiť a prevádzkovať nočný klub v budove na Laurinskej 2 v Bratislave a ukladá povinnosť odstrániť reklamný pútač s vyobrazenou polonahou tanečnicou a nadpisom „ARTHUR NIGHT CLUB OPENING SOON“ zo spoločných priestorov uvedenej nehnuteľnosti. Rozhodnutie právnemu zástupcovi SSS bolo doručené 28. 9. 2015.