POZVÁNKA NA POETICKÝ PONDELOK S BÁSŇAMI MIKULÁŠA KOVÁČA 11. 5. 2015 v Bratislave

08.05.2015 10:03

SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV pozýva na prvý POETICKÝ PONDELOK

Mikuláš Kováč: Všetci ste v mojom srdci prítomní (verše z pozostalosti)

11. mája o 17. hod. v Kníhkupectve u Bandiho na Medenej 17 v Bratislave

Knihu, ktorú vydal Spolok slovenských spisovateľov, uvedú do života: Dr. Miroslav Bielik, básnik, predseda SSS, prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., literárny vedec, estetik, kulturológ, hostia z Banskej Bystrice, dlhoročného pôsobiska básnika.

Účinkujú: Štefan Cifra, básnik, šéfredaktor Literárneho týždenníka, Katarína Poláková, moderátorka podujatia, PhDr. Daniel Remeň, klavírny hudobný sprievod.

Spolutvorcovia knihy: Básne vybral a zostavil Štefan Šmihla. Kalendárium života a diela Mikuláša Kováča napísal doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. Ilustrácie: Stanislav Balko. Obálka a grafická úprava: Igor Štrbík. Zodpovedný redaktor: Štefan Cifra.

Tešíme sa, že sa zoznámite s veršami z pozostalosti jedného z najvýraznejších slovenských moderných básnikov druhej polovice 20. storočia Mikuláša Kováča, ktoré predstavujú poéziu s jeho nezameniteľným rukopisom a obsahujú aj dosiaľ neuverejnené typicky kováčovské básnické skvosty.

Orientačná mapa s lokalizáciou Kníhkupectva u Bandiho na rohu Medenej a Kúpeľnej ul. v Bratislave je v prílohe.