POETICKÝ PONDELOK S BÁSŇAMI MIKULÁŠA KOVÁČA

22.05.2015 04:48

Mikuláš Kováč  (* 1934 – † 1992), jeden z najvýraznejších slovenských moderných básnikov druhej polovice 20. storočia, je milovníkom poézie blízky svojím nezameniteľným rukopisom. Najmä jeho civilným tónom, čitateľsky zrozumiteľnými metaforami, obrazmi a intelektuálnymi reflexiami, v ktorých je imanentne prítomná výnimočná empatia, hlboké sociálne cítenie i humanistické posolstvo, vrátane vyjadrenia nesúhlasu s násilím páchaným v druhej svetovej vojne, ktorého bol básnik ako dieťa svedkom, keď sa odkrývali masové hroby fašistami zavraždených ľudí.

Spolok slovenských spisovateľov a Kníhkupectvo u Bandiho na Medenej 17 v Bratislave usporiadali 11. máta 2015 PRVÝ POETICKÝ PONDELOK s čítaním veršov z pozostalosti básnika, ktorú vydal SSS knižne pod názvom Všetci ste v mojom srdci prítomní.

Na úvod podujatia zaznela zimoriavky vzbudzujúca báseň Tri dni čo umrela zo spomínanej zbierky v podaní Štefana Cifru, šéfredaktora Literárneho týždenníka, ktorý bol aj zodpovedným redaktorom knižky, obsahujúcej dosiaľ neuverejnené typicky kováčovské básnické skvosty. Podujatie moderovala Katarína Polákova, ktorá predniesla stručný medailón približujúci život a dielo básnika.

Milovníkom poézie básnika sa prihovoril aj riaditeľ Vydavateľstva SSS Roman Michelko, poďakoval predsedovi SSS Miroslavovi Bielikovi za získanie rukopisu od dlhoročného rodinného priateľa rodiny Kováčovcov Štefana Šmihlu, ktorý mu poskytla manželka básnika Eva Kováčová. Poďakoval i spolutvorcom knihy, najmä Júliusovi Lomenčíkovi za podrobné kalendárium života a diela básnika uverejnené v knihe, akad. maliarovi Stanislavovi Balkovi za ilustrácie, ako aj ďalším, ktorí pomohli tomuto vzácnemu dielku na svetlo božie.

Tvorbu Mikuláša Kováča príznačnú silným umeleckým a etickým odkazom, ktorý pretrváva dodnes, odborne hodnotil prof. PhDr. Vincent Šabík, CSc., literárny vedec, estetik a kulturológ. Pripomenul výnimočnú umeleckú pôsobivosť diela básnika, jeho charizmatické pôsobenie, ale aj neľahký osud, keď sa v dôsledku svojich politických a umeleckých postojov dostal v období tzv. normalizácie na „čiernu listinu“, a tak dlhší čas nemohol pracovať ako redaktor, ani publikovať.

Podujatie spríjemňoval hudobný klavírny sprievod PhDr. Daniela Remeňa. Kníhkupec Ondrej Polák predniesol krátky príspevok o zhudobnení básne M. Kováča Osvienčim 1958 známym slovenským skladateľom Iľjom Zeljenkom formou kantáty s modernými hudobnými postupmi, ktorá sa však v roku 1959 stretla s ostrým postojom cenzúry. Báseň napriek tomu vyšla v debute M. Kováča Zem pod nohami a aj kantáta sa napokon dočkala úspechu a premiéry v Prahe, aj keď až v roku 1969. Prítomní si vypočuli aj úryvok z kantáty, v ktorej mrazivé Kováčove verše recituje Gustáv Valach (je uverejnená na facebooku). Počas večera odzneli aj ďalšie pôsobivé básne Mikuláša Kováča v podaní Štefana Cifru, ktorý vyjadril vieru, že prvý poetický pondelok založí v Kníhkupectve u Bandiho novú tradíciu komorných stretnutí milovníkov poézie s básňami ďalších slovenských básnikov.

(Uverejnené 12. 5. 2015)

  

Účinkujúci na Poetickom pondelku Mikuláša Kováča 11. 5. 2015 v Kníhkupectve u Bandiho na Medenej 17 v Bratislave. Zľava: Štefan Cifra, básnik a šéfredaktor Literárneho týždenníka, Ondrej Polák, kníhkupec, Daniel Remeň, klavirista, Vincent Šabík, literárny vedec a kulturológ, a Katarína Poláková, moderátorka podujatia. Foto: Vladimír Kolesár

Pozrite si aj fotogalériu Poetický pondelok Mikuláša Kováča

 

MIKULÁŠ KOVÁČ

 

Tri dni čo umrela

Prevrátená zem na hrobe nestihla ešte vyschnúť

a Bojar ju bez prestania po záhrade hľadá

 

A už sú tu kupci

 

Po kmeni jablone hánkou klopú

skúšajú posed na starej lavici podstienkovej

Šacujú... Tak ako hospodár!

 

Hospodár a starý pes pozrú na seba:

Povedzte ako vy si nás ceníte

Povedzte cenu studne ktorá čistým okom

nocou na hviezdy pozerá

Odhadnite cenu prednej izby kde som sa narodil

Určite cenu zárubne na ktorej ma s bratom

každý rok otec merali – Oceňte aspoň

tú starú jabloň pod ktorou sedával náš dedo

a stará mať s dopichanými prstami vyšívala

divý mak do mojej sviatočnej košele

 

Tri dni čo umrela

Prevrátená zem ešte nestihla vyschnúť

a Bojar ju so sklonenou hlavou

bez prestania po záhrade hľadá

 

(Zo zbierky Všetci ste v mojom srdci prítomní: Verše z pozostalosti, 2014)

 

MIKULÁŠ KOVÁČ

 

Hovorím – v mene Kováčov a Stolárov – V mene

Lačných v mene Lehockých – v mene Lehoťanov

Rybárov a Výžinkárov

 

Keď si ich mená preložíte do strádania

nájdete v nich krásu, ktorej sa nevyrovná

krása hôr a zámkov – Krása riek a turní

Krása starých privilégií a erbov

s dávno uloveným medveďom

 

Práve preto hovorím v mene lačných tokárov

kováčov a zámočníkov – bez železa

mešťanov – bez výsad, rybárov – bez rybníkov

výžinkárov – bez polí a hvezdoňov – bez hviezd

Hovorím v mene všetkých tých

nelordov nevicomtov a negrófov

ktorých mená až dodnes – pretrvali

 

(Zo zbierky Všetci ste v mojom srdci prítomní: Verše z pozostalosti, 2014)