UZDRAVIŤ SLOVOM – podujatie venované spisovateľke HANE KOŠKOVEJ pri príležitosti životného jubilea – 17. 6. v Lučenci a a 19. 6. 2022 v obci Tuhár

27.05.2022 11:11

Novohradské osvetové stredisko (NOS) – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja – a obec Tuhár

pozývajú na podujatie

UZDRAVIŤ SLOVOM

venované spisovateľke HANE KOŠKOVEJ pri príležitosti životného jubilea

* v piatok 17. júna od 16. hod. – v malej sále NOS

* v nedeľu 19. 6. 2022 od 14. hod. – v Kultúrnom dome Tuhár

 

Spisovateľke Hane Koškovej, ktorá je členkou Spolku slovenských spisovateľov a stálou prispievateľkou Literárneho týždennníka,  k okrúhlinám v mene vedenia SSS i redakcie srdečne blahoželáme.