Podujatia Pocta Rázusovcom a Čas je tichý posol mysle

26.02.2020 09:05

Liptovský Mikuláš – mesto spisovateľov

Rodný dom súrodencov Rázusovcov vo Vrbici (súčasť Liptovského Mikuláša) hostil koncom januára víťazov medzinárodnej literárnej súťaže Pocta Rázusovcom.

Zúčastnila sa jej stovka autorov zo Slovenska a Českej republiky. Porota pod vedením Štefana Packu udelila 16 cien a 10 čestných uznaní. Členovia poroty boli príjemne prekvapení nielen rekordným počtom súťažiacich, ale aj vysokou kvalitou literárnych príspevkov. V kategórii do 18 rokov dominovali v poézii i v próze literáti z Liptova. Na víťazných šiestich priečkach sa umiestnili až štyria: Jakub Gažo, Viktória Rosenbergerová, Lesanka Majerčíková a Nicol Dvorožňáková. Cenu primátora mesta získala Veronika Mikulová z Liptovského Mikuláša. Porota vyjadrila poďakovanie pedagógom v školách, ktorí sa obetavo venujú mladým talentom, usmerňujú ich a upevňujú ich vzťah k umeleckému slovu.

Ocenenie víťazov medzinárodnej literárnej súťaže Pocta Rázusovcom

Z poetických hniezd v Podbrezovej, Prešove, Jacovciach, Starej Ľubovni a v Liptovskom Mikuláši vyrastajú noví autori, ktorí čoskoro osviežia mapu literatúry na Slovensku.

Autori z Českej republiky vyvrátili obavy, že Česi prestávajú rozumieť slovenčine. Opak je pravdou. Poznajú slovenský jazyk i literatúru. Potvrdilo sa, že literatúra spája národy, ľudí a zušľachťuje ich. Jedna z ocenených autoriek Mária Pilková z Jihlavy uviedla: „Príjemne som prekvapená, koľko autorov sa zúčastnilo súťaže Pocta Rázusovcom. Znamená to, že citový život Slovákov je stále silný, napriek prevládajúcemu materializmu okolo nás. A to je obrovský prínos, vďaka vám, ktorí ste sa rozhodli túto akciu uskutočniť. Dôležité je, aby sa kultúra a láska k poézii, ktorá bola u nás vždy silná, naďalej udržovala a pokračovala tak, ako za štúrovcov a neskôr.“

***

O niekoľko dní, 6. februára, klubovňu liptovskomikulášskych spisovateľov znovu zaplnili desiatky záujemcov o poetické i prozaické slovo. Beseda niesla názov Čas je tichý posol mysle. Z úst básnika, spisovateľa a predsedu Spolku slovenských spisovateľov Miroslava Bielika sa dozvedeli o jeho tvorbe, ale aj o najaktuálnejšom dianí v slovenskom literárnom živote. Podľa neho patrí literárny klub v Liptovskom Mikuláši medzi najaktívnejšie na Slovensku. Aj preto sa vedenie spolku (ktoré združuje vyše 450 spisovateľov) rozhodlo uskutočniť v Liptovskom Mikuláši viaceré zaujímavé podujatia v rámci Tatranskej literárnej jari. Uskutoční sa v dňoch 1. – 3. apríla za účasti viacerých spisovateľov zo zahraničia vo Vysokých Tatrách a v Liptovskom Mikuláši.

Z besedy o knihe Miroslava Bielika (stojaci vľavo) Čas je tichý posol mysle

IGOR BREZINA

Foto: autor