Podporte vydávanie a tvorbu Literárneho týždenníka

10.09.2021 10:36

Vzhľadom nato, že súčasná zložitá situácia Literárneho týž­denníka (LT), ktorú zapríčinilo osobitne tohtoročné rozhodnutie Fon­du na podporu umenia o pridelení dotácie LT na rok 2021 v sume len 40-tis. eur, teda o 3-tis. eur nižšej, ako bola na rok 2020 (43tis. eur), a až o tretinu nižšej, ako bola v roku 2019 (60-tis. eur), ako aj obme­dzenie priameho predaja časopisu v dôsledku minuloročných protipandemických opatrení, spôsobuje dlhodobo krízovú situáciu v za­bezpečení tvorby a vydávania LT v jeho dvojtýždňovej periodicite aj v roku 2021, požiadali sme o registráciu novej finančnej zbierky.

Ministerstvo vnútra SR už zbierku zapísalo do registra 5. 5. 2021 pod č. SVS-OVS2-2021/017565-002 pod názvom ZBIERKA NAPODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA2021/2022.

Zbierka potrvá od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022.

Zbierka má podľa metodiky Ministerstva vnútra SR všeobec­ne prospešný účel – rozvoj a ochrana duchovných hodnôt a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podľa zákona č. 162/2014Z. z. o verejných zbierkach– a požiadala o ňu Kultúr­no-literárna akadémia, n. o. (KLA), ako vydavateľ Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Vyzývame všetkých čitateľov a priaznivcov a osobitne členov Spolku slovenských spisovateľov, aby finančne podporili Literár­ny týždenník v krízovej situácii a tak pomohli vytvoriť podmienky na zabezpečenie základných nevyhnutných potrieb na jeho tvorbu, vydávanie a distribúciu i v záujme zachovať jeho dvojtýždennú periodicitu v roku 2021.

Finančné prostriedky môžete poukazovať na účet

IBAN SK78 75000000004028917310

Ďakujeme za podporu.

Redakcia Literárneho týždenníka

a Kultúrno-literárna akadémia, n. o.