Pocta Povstaniu a trom umelcom – Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek

21.08.2019 08:40

V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) slávnostne otvorili 6. 8. 2019 výstavu Slovenské národné povstanie v kultúre a umení – Pocta Povstaniu a trom umelcom / Orest Dubay, Vincent Hložník, Ladislav Snopek. Výstavný projekt pri príležitosti okrúhleho 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) organizuje Klub výtvarných umelcov a teoretikov (KVUT) v spolupráci s MK SR, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov (SZPB) a Maticou slovenskou.

Kurátor výstavy Ladislav Skrak: Foto: Štefan Cifra

Výstava upriamuje pozornosť verejnosti na skutočnosť, že v SNP zohrala významnú rolu aj pokroková slovenská inteligencia a mnohí poprední slovenskí umelci: originálne grafické cykly O. Dubaya na tému SNP sú plné humanizmu a civilizmu, majster Hložník rozvinul úchvatné grafické cykly s tematikou SNP a oslobodenia a L. Snopek vytvoril geniálne súbory medailérskej tvorby a nezabudnuteľné pomníkové diela k podnetom SNP: na Štrbskom plese, Slavíne, v Strečne a i. Výstavný celok dopĺňa aj súbor diel popredných súčasných slovenských výtvarníkov A. Brunovského, J. Kulicha, T. Bartfaya, A. Viku a i. Výstavu otvoril herec a moderátor Juraj Sarvaš recitáciou básní Laca Novomeského a prednesom autentických spomienok na kruté vojnové roky a na obdobie SNP v auguste až októbri 1944. Projekt priblížil predseda KVUT a kurátor výstavy LADISLAV SKRAK, ktorý uviedol: „Diela už desaťročia šíria doma a v zahraničí nielen slávu našej kultúry a umenia, ale aj povedomie o statočnosti a hrdinstve Slovákov v boji proti nacizmu a fašizmu.“ Poslanie expozície zhodnotil predseda SZBP PAVOL SEČKÁR: „Považujeme za vhodné a nevyhnutné pripomínať a zdôrazňovať, že príklady a mravné hodnoty priťahujú. Aj takto pritakávame mladosti a životu, a nie smrti, neľudskosti a vojnám.“ Predseda Klubu literatúry faktu JOZEF LEIKERT pripomenul, že vystavené diela „varujú a upozorňujú, že všetko tu už bolo a všetko sa môže jedného dňa vrátiť a zopakovať, aj násilie, krutosť a vojna“.

V Dvorane je aj výstava Armáda v Povstaní – Slovenské národné povstanie 1944, ktorú 12. 7. 2019 otvorila ministerka kultúry SR ĽUBICA LAŠŠÁKOVÁ s generálnym riaditeľom Múzea SNP STANISLAVOM MIČEVOM a riaditeľom Vojenského historického ústavu Bratislava MIROSLAVOM ČAPLOVIČOM. Ako uviedla vo svojom príhovore Ľ. Laššáková: „Malý národ v srdci Európy vedel zdvihnúť zbraň, aby zmyl nánosy potupnej kolaborácie s nacizmom. Vedel to, čo nám môžu závidieť aj veľké európske národy – zorganizovať jedno z najväčších protinacistických povstaní v 2. svetovej vojne. Touto výstavou vzdávame hold príslušníkom a príslušníčkam 1. československej armády na Slovensku, aký si naozaj zaslúžia.“ Hlavný expozičný projekt na paneloch s fotodokumentáciou je tematicky rozčlenený na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy SNP, vznik Vojenského ústredia, povstaleckej 1. česko-slovenskej armády na Slovensku, približujú prvé boje povstaleckej armády, vojenských a partizánskych veliteľov, dokumentujú pôsobenie jednotlivých taktických skupín povstaleckej armády, zánik povstaleckej armády či význam SNP. Expozíciu koncepčne pripravili historici JOZEF BYSTRICKÝ z Vojenského historického ústavu a MARIÁN UHRÍN z Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Expozície sú otvorené pre verejnosť do 30. 8. 2019 denne okrem pondelka v čase od 10.00 do 18.00 hod.